Dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi): 3 mức độ sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng

Trên nguyên tắc phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, an ninh nguồn nước và ngược lại bảo đảm an ninh nguồn nước không kìm hãm phát triển kinh tế, dự thảo Luật tài nguyên nước đã bổ sung quy định về sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước, thể hiện ở 3 mức độ áp dụng để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội...

Danh sách những người được Quốc hội khoá XV lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

Với 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.
2023-10-25 08:50:02

Quốc hội xem xét cải cách tiền lương, lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn thực hiện lời hứa

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cải cách tiền lương từ 1/7/2024; lấy phiếu tín nhiệm nhân sự do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; tiến hành chất vấn việc thực hiện lời hứa, cam kết của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
2023-10-24 08:54:02

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày 23/10, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
2023-10-23 09:21:59

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4

Sáng 28/8/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.
2023-08-28 09:09:44

Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...
2023-06-24 19:45:39

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm thực chất và hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
2023-06-09 09:37:56

Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 2/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với tỷ lệ 90,28% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
2023-06-02 14:59:19