Kỳ họp thứ 6: Quốc hội chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 22/11, với 453/459 ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ chưa biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp sáng 20/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 20/11/2023, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
2023-11-20 10:42:34

Bộ trưởng Công an trả lời về vướng mắc quy định phòng cháy, chữa cháy

Công an các địa phương đã rà soát lại các cơ sở có khó khăn, vướng mắc, thành lập các tổ công tác trực tiếp đến 100% các cơ sở còn tồn tại, vi phạm để hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.
2023-11-08 09:00:58

Bộ Nội vụ sẽ trình ban hành Nghị định chế độ tiền lương mới

Sau khi cấp có thẩm quyền thông qua lộ trình cải cách chính sách tiền lương và các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
2023-11-07 11:39:59

Ngày 6/11, Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 6/11, Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.
2023-11-06 08:55:34

Đại biểu Quốc hội: Cuộc sống thay đổi thì chính sách và pháp luật phải thay đổi

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần phân tích cụ thể nguyên nhân chủ quan của các văn bản vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hiện nay. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã giải trình rõ về nội dung này.
2023-11-02 06:05:00

Quốc hội thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 1/11, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
2023-11-01 10:04:17

Quốc hội thảo luận 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Hôm nay, 30/10, là ngày làm việc đầu tiên trong tuần thứ hai của Kỳ họp thứ 6. Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
2023-10-30 19:40:43