Vị tướng Văn hóa - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Thượng tướng, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học quân sự Liên bang Nga Nguyễn Huy Hiệu là một người nổi tiếng. Điều đó thì mọi người đều đã biết. Chỉ nguyên việc từ người lính trở thành cán bộ chỉ huy dũng cảm, được phong danh hiệu Anh hùng khi còn rất trẻ, được phong Tướng khi cũng còn rất trẻ cũng đã rất đáng khâm phục và ngợi ca. Có nhiều nhà văn, nhà báo đã viết sách về cuộc đời binh nghiệp và khoa học của ông. Bản thân ông cũng đã viết về môi trường, về vấn đề biển đảo với những cuốn sách giàu tính nghiên cứu và tư liệu thực tế phong phú.