Thẩm quyền thu hồi chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Con của thương, bệnh binh có được miễn giảm học phí hay không

Chính sách này đối với nhân thân của người có công với cách mạng nhằm công nhận và tôn vinh sự cống hiến, hy sinh cao cả của họ dành cho đất nước. Góp phần chăm sóc, ổn định đời sống vật chất tinh thần của người có công là thương binh và thân nhân của họ,tạo sự ổn định đời sống chính trị xã hội, đồng thời thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của người dân Việt Nam chúng ta.
2022-11-06 15:05:00

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi còn nhiều ý kiến

Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sáng 03/11, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ việc Nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất cũng như tính giá đất...
2022-11-03 16:05:33

Nghị định 91: Doanh nghiệp được tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2022.
2022-10-31 20:45:47

Con của thương, bệnh binh có được miễn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân thuộc các trường hợp sau đây sẽ được miễn, nghĩa vụ quân sự:
2022-10-26 08:45:06

Quy định về cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm mới được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 17/11, danh mục 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, đó là:
2022-10-24 09:14:36

Quy định mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách liên quan đến tài chính có hiệu lực.
2022-10-19 09:00:53

Thương binh có được hỗ trợ kinh phí xây nhà không?

Ông Hạ Như Ngọc (Vĩnh Phúc) là thương binh hạng 3/4. Nhà của ông xây dựng từ năm 1994 nay xuống cấp trầm trọng. Ông đã làm đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở gửi bộ phận Lao động – Thương binh và Xã hội của xã từ tháng 10/2021, tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời là đợi cấp trên giải quyết.
2022-10-12 22:57:18

Bộ Tài chính: Quy định về cán bộ giữ chức vụ được thành lập, tham gia quản lý doanh nghiệp sau nghỉ hưu

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, có 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm.
2022-10-11 16:02:18

Quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Trong đó, Thông tư nêu rõ quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
2022-10-10 08:15:37

Kiến nghị ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), sáng 3/10, Hội nghị đã xem xét để cho ý kiến Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
2022-10-03 14:59:07