Hỗ trợ mai táng phí theo đối tượng có mức hưởng cao hơn

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, mức hỗ trợ chi phí mai táng phí đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (mức chuẩn là 270.000 đồng).

Thành tựu sau 3 năm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, trở thành một nguyên tắc hiến định ghi nhận ở Điều 67- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2019-11-23 23:08:21

Từ 2019, hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công sẽ bị truy thu

Theo thông tư số 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/1/2019, các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công sẽ bị truy thu. Cùng với đó, nhiều nội dung khác về hưởng chế độ chính sách đối với người có công cũng đã được ban hành.
2019-11-22 09:53:35

Cần hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công

Th.S NGUYỄN VĂN LIN (CĐ DLHN) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang triển khai kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để có căn cứ xây dựng Pháp lệnh mới, thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2012.
2019-11-22 09:42:40

Thêm nhiều chính sách ưu đãi dành cho người có công

Bộ LĐ-TB&XH đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo lần 4 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Dự thảo Pháp lệnh lần này có nhiều điểm mới liên quan đến chính sách ưu đãi dành cho người có công, cụ thể có một số điểm sau:
2019-11-22 09:33:02

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

HOANHAP.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
2019-07-03 15:26:16

Thương binh được hưởng ưu đãi của Luật Người khuyết tật nếu pháp luật ưu đãi người có công chưa quy định

“Người khuyết tật (NKT) là thương binh, người đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và phụ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng”, Bộ LĐ-TB&XH cho biết trong văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Thương binh và NKT.
2019-06-11 14:48:08