Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu: nâng cao chất lượng quản lý hiệu quả các dự án đầu tư

2019-12-29 10:25:00
Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn nên kết quả thực hiện các dự án của Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu (Ban QLDA) trong việc quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Đức Kiển - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu.

Có thể khẳng định rằng, tất cả các dự án được đầu tư xây dựng tại thành phố Lai Châu được Ban quản lý chặt chẽ theo đúng trình tự từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình đều đảm bảo chất lượng, đáp ứng mục tiêu đặt ra cho từng dự án, phát huy tốt hiệu quả sau đầu tư. Các bước thực hiện đều tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Về công tác triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm, ngay từ năm 2015, Ban Chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố và đã được HĐND thành phố Lai Châu phê duyệt.

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt, UBND thành phố đã ban hành các quyết định giao kế hoạch, danh mục chuẩn bị đầu tư. Ngay sau khi được giao danh mục dự án đầu tư Chi bộ đã tập trung chỉ đạo cơ quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chi bộ Ban quản lý dự án thành phố xác định công tác chuẩn bị đầu tư có vai trò rất quan trọng trong thực hiện dự án, là bước xác định mục tiêu, sự cần thiết phải đầu tư, hiệu quả đầu tư, quyết định quy mô, tổng mức đầu tư. Vì vậy, Ban Chi ủy Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của 53 dự án (gồm các dự án sử dụng nguồn vốn tỉnh quản lý và nguồn vốn thành phố quản lý), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã triển khai thực hiện 88 dự án, trong đó đã thực hiện đầu tư 03 dự án trọng điểm (gồm công trình: Ao cá Bác Hồ, Trường Mầm non San Thàng, Đài phun nước thành phố) để chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh và thành phố như: 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm thành lập Đảng bộ thành phố Lai Châu. Các dự án đã được triển khai thực hiện theo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành. Thực hiện 02 công trình cải tạo tuyến đường bản Gia Khâu xã Nậm Loỏng và công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường từ QL4D đi Phan Lìn nối với đường San Thàng - Đông Pao để góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thành phố Lai Châu.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Ban cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, công tác thanh, quyết toán, do đó chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình được quản lý chặt chẽ, tỷ lệ giải ngân, thanh toán đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, trong quá trình thi công đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, tăng cường giám sát quá trình thi công. Bố trí cán bộ giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm, thường xuyên có mặt trên công trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đồng thời yêu cầu nhà thầu bố trí bộ máy cán bộ thi công trên công trường có đủ năng lực, kinh nghiệm để phục vụ triển khai thi công đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động;

Tỷ lệ giải ngân hàng năm đều đạt trên 98%, định kỳ hàng tháng, quý đều thực hiện rà soát, xem xét khối lượng thực hiện các dự án và đánh giá khả năng giải ngân kế hoạch vốn để kịp thời báo cáo UBND thành phố điều chỉnh kế hoạch vốn tránh tình trạng thừa hoặc thiếu vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu đã hoàn thành 56 dự án nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cho các đơn vị sử dụng. Tất cả các dự án được đưa vào sử dụng đều phát huy tốt hiệu quả đầu tư và đáp ứng mục tiêu đặt ra của các dự án, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Chi bộ Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bao gồm: Giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình đã triển khai thi công; tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng kịp thời để hoàn tạm ứng vốn đầu tư và tăng cường công tác giải ngân không để kết dư vốn đầu tư.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, tài chính, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; kịp thời xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền, để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công của các dự án, giải ngân khối lượng hoàn thành theo tháng, quý hoặc hạng mục công trình để tránh dồn ép vào cuối năm; tăng cường phối hợp với các xã, phường nơi thực hiện dự án và các phòng ban liên quan của thành phố để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ ưu tiên của từng dự án.

Với những bước đi vững chắc cùng cách làm sáng tạo, Chi bộ Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu sẽ tiếp tục góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu xây dựng thành phố “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Lai Châu.

Anh hùng Phạm Gia Triệu: Từ chàng sinh viên 'trường Tây' đến người thầy thuốc nhân dân

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng LLVT Phạm Gia Triệu. Ông cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, được bầu vào ngày 25.4.1976.
2021-02-27 16:06:23

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo khi nhiều ngân hàng đổ vốn vào bất động sản

Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các Ngân hàng và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực bất động sản khi có hiện tượng nhiều ngân hàng đua nhau đổ vốn vào bất động sản và giảm lãi suất cho vay.
2021-02-27 15:53:31

Sun Grand City Hillside Residence - Căn hộ đáng khao khát nhất năm 2021

Sở hữu loạt ưu điểm có một không hai, tổ hợp căn hộ cao tầng sở hữu lâu dài Sun Grand City Hillside Residence tại Nam Phú Quốc xứng đáng là sản phẩm bất động sản “hot” nhất năm 2021 ở TP biển đảo đầu tiên.
2021-02-27 15:37:37

Mô hình “Thư viện thân thiện” ở Trường Mầm non xã Nghĩa Sơn

Trường Mầm non xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vừa hoàn thiện, đưa vào sử dụng mô hình “Thư viện thân thiện” bằng nguồn vốn “xã hội hóa giáo dục” 100%. Đây là nhà trường đầu tiên ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định xây dựng thành công mô hình “Thư viện thân thiện” phục vụ trẻ mầm non, tạo nên không gian ngoài lớp học sinh động, hiệu quả, được người dân đồng tình, ủng hộ.
2021-02-27 09:08:03

Hải Phòng sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính

Chiều 25/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.
2021-02-26 09:17:28

Điều kiện chồng được trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Trường hợp sinh con nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc chỉ có cha tham gia BHXH và cha đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.
2021-02-26 08:38:43
Đang tải...