Đảng bộ Khối DN quận Đống Đa: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

2022-12-30 18:10:00 0 Bình luận
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cùng các đồng chí là Bí thư Chi bộ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận và các cán bộ của Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa.

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong khối đã nỗ lực khắc phục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho người lao động trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Chiến cho biết, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ khối. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua khó khăn, thách thức. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, rút ngắn quy trình và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy Khói doanh nghiệp quận Đống Đa, Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong năm qua, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, các kế hoạch công tác của quận, chương trình công tác năm 2022 và tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối; tập thể Đảng bộ Khối và Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022...

Đảng ủy Khối đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua khó khăn, thách thức. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, rút ngắn quy trình và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Năm 2022, Thường trực Đảng ủy Khối đã duy trì hội ý hàng tuần vào ngày đầu tuần, Ban Thường vụ duy trì họp 2 kỳ/tháng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã họp 14 kỳ để chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Khối trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nổi bật là:Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và Quy định số 08-Qđ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, đẩy mạnh phòng, chống cháy nổ và chăm lo cho người lao động, các đối tượng chính sách… tại các đơn vị trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.  Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa đã trao tặng bằng khen cho các Chi bộ và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được nhận bằng khen của Đảng ủy Khối

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước mở ra nhiều cơ hội mới nhưng vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức đặc biệt là sau đại dịch covi 19 hết sức phức tạp khó lường. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quận ủy và Đảng ủy Khối năm 2023 đề ra những yêu cầu cao hơn. Theo đó, Đảng ủy Khối đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: 

Các đơn vị trong khối tiếp tục đoàn kết nội bộ khắc phục khó khăn, thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động và cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và của quận Đống Đa. Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 09 – QĐ/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội “ Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương tình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phối hợp với Ban Tổ chức và Đảng ủy các phường hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập các tổ chức Đảng do Thành ủy giao. Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Quận ủy, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

 Thực hiện việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023, đánh giá phân loại tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ khối theo đúng kế hoạch và thời gian.

Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023.

Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú..

 Làm tốt công tác văn phòng cấp ủy. Thu nộp đảng phí theo đúng quy định.

 Chi đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị; duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

 Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW Ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị ban hành quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Việc đảng viên ra nước ngoài công tác, du lịch, chữa bệnh phải báo cáo và được sự đồng ý cấp ủy.

Tiến hành các hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối và giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch và chương trình. Thực hiện việc lồng ghép giao ban các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối với sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, trao đổi những vấn đề các đơn vị quan tâm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chốt thời gian thông xe cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024 là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng đã yêu cầu các ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
2024-07-13 13:30:00

Khai mạc lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng Bình

Tối 12/7, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (TP. Đồng Hới), Sở Du lịch phối hợp với công ty CP Regal Group tổ chức lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp.
2024-07-12 23:00:00

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng dâng hương TBT đầu tiên báo Lao Động

Sáng 12/7, Đoàn cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.Hải Phòng đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố và nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương).
2024-07-12 21:30:42

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Chiều 12/7, Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
2024-07-12 20:28:48

Quảng Bình: HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo về vấn đề khai thác cát sông Gianh

Chiều ngày 11/7, tại TP. Đồng Hới, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục các nội dung phiên chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
2024-07-11 16:00:00

SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học

Nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cơ quan quản lý để liên hệ với người dân “hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
2024-07-11 15:10:32
Đang tải...