Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh

2024-07-11 08:20:09 0 Bình luận
Sau 2,5 ngày (từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2024) làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân; với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, công phu của các cơ quan liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Quang cảnh phiên họp HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định đan xen với khó khăn, thách thức nhiều hơn, áp lực lớn hơn. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” tổ chức triển khai đạt được kết quả rất toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân, nổi bật: Giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 9 năm liên tiếp 02 con số (2015 - 2023); kinh tế phát triển đúng hướng, chuyển dịch cơ cấu ngày càng bền vững hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 06 tháng đầu năm 2024 đạt 9,02%, đứng thứ 8 cả nước; Thu hút FDI đạt 1,55 tỷ USD, đứng top đầu cả nước. Trong bối cảnh thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 21% chỉ tiêu Trung ương giao, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn đạt 29.130 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ, là nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa phương.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Năm 2023 là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí Quán quân PCI (từ 2017 - 2023); năm thứ 6 dẫn đầu Chỉ số PAR INDEX (năm 2017 - 2020, 2022 - 2023); năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số SIPAS (2019 - 2023). Hoàn thành trước nhiều mục tiêu phát triển văn hoá - xã hội, con người gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo không ngừng được cải thiện, nâng cao; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, “thế trận lòng dân”  vững chắc, quốc phòng an ninh được bảo đảm.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn phân tích, nhận diện rõ ở một số địa bàn, trên một số lĩnh vực vẫn đang nổi lên một số vấn đề hạn chế, khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải được nhận diện và có giải pháp khắc phục kịp thời, nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung đúng - trúng, đi thẳng vào các vấn đề dư luận đang đặc biệt quan tâm thể hiện sự cầu thị, gần dân, không ngừng đổi mới và tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.Trên cơ sở 26 nội dung đề nghị chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã lựa chọn 03 nhóm vấn đề được nhiều cử tri và dư luận quan tâm như: (1)  Về công tác phòng cháy chữa cháy và công tác Phòng, chống ma túy; (2) Về giải ngân vốn phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 06; (3) Về thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện quyền chất vấn đã có 15 đại biểu đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh  và 03 đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám đốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công Thương, Giáo dục- Đào tạo và lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ nội dung trả lời chất vấn và cam kết của người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị, Chủ tọa Kỳ họp đã yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu và cử tri còn băn khoăn. Đồng thời kết luận rõ ràng trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đề ra lộ trình, tiến độ thời gian thực hiện để giải quyết những vấn đề đã được đại biểu quan tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.   

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, báo cáo giải trình của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết chưa thông qua Nghị quyết “về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, bổ sung các nội dung đảm bảo chặt chẽ theo quy định của Luật và phù hợp với đặc thù của tỉnh Quảng Ninh (trình tại Kỳ họp chuyên đề gần nhất). Đồng thời thông qua 25 nghị quyết với sự tán thành của 100% đại biểu dự họp. Trong đó, có 16 Nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp điều hành tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện chủ đề công tác năm, nâng cao đời sống nhân dân.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 55.600 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân đã thống nhất cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, trọng tâm tập trung 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: (1) Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công; (3) Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. (4) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; (5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; (6) Công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (7) Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; (8) Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (9) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.                                     

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội có nữ Bí thư Thành uỷ đầu tiên

Chiều 17/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
2024-07-17 18:20:13

Quảng Ninh: Vòng thi Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 sẽ diễn ra tại TP Cẩm Phả

Vòng thi Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/7/2024 Quảng trường Khu đô thị Green Dragon City thuộc phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung này được ông Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả báo cáo tại Hội nghị thông tin Báo chí thường kỳ vừa qua.
2024-07-17 15:31:35

HNM tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Chương trình hoạt động của BCH Hội người mù (HNM) tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề ra trong năm 2024, sáng ngày 16/7/2024 HNM tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động hội 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
2024-07-17 15:20:19

Thảo dược người Dao Triệu Minh - Bảo tồn và phát huy những bài thuốc bí truyền của dòng họ Triệu

Trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Phúc Hưng đã thành công trong việc kết hợp y học cổ truyền của người Dao với phương pháp hiện đại thông qua thương hiệu "Thảo Dược người Dao Triệu Minh", nhằm mang đến những giá trị y học quý báu cho cộng đồng.
2024-07-17 11:31:10

Dự báo của Chủ tịch Alphanam thành hiện thực: Bình minh đang đến với thị trường bất động sản!

3 tháng trước, Chủ tịch Alphanam cho biết doanh nghiệp ông đang khẩn trương thi công 24/24h để chuẩn bị đón "bình minh". Thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, Giám đốc cấp cao Savills Hà Nội nhận định.
2024-07-17 11:10:47

SHB được vinh danh “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME”

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm/dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB được vinh danh là “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME”.
2024-07-16 11:20:56
Đang tải...