Huyện Quốc Oai - TP. Hà Nội: Sắc xuân từ thành tựu đổi mới ở thị trấn Quốc Oai

2021-01-28 16:35:31 0 Bình luận
Thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) là địa phương có truyền thống cách mạng và lịch sử văn hoá, nơi đây có đình Ngô Sài thờ tướng Đỗ Cảnh Thạc, người chiếm đóng căn cứ Đỗ Động Giang, có công trấn giữ bình yên cho khu vực này trong thời loạn lạc, giữ nước.

Thị trấn Quốc Oai là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện với tổng diện tích đất tự nhiên 508,91 ha, có 4.301 hộ gia đình với 15.645 nhân khẩu cư trú tại 5 tổ dân phố. Đảng bộ Thị trấn đến nay có 618 đảng viên, 16 chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm có 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí và UBKT gồm 5 đồng chí. Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Thị trấn đã đoàn kết thống nhất, bám sát các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sức mạnh tổng hợp, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi rõ nét bộ mặt của địa phương trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng uỷ Thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại lần thứ XIII của Đảng, tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai. Học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . Tổ chức hội nghị thông báo kết quả và học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025,  với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%. Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề  “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý đất đai và trật tự văn minh đô thị” và kế hoạch của huyện về tham gia cuộc thi “Báo cáo viên giỏi huyện Quốc Oai năm 2020”.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước  nhất là về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện các mô hình “dân vận khéo” năm 2020, tổ chức đoàn tham gia cuộc thi viết “Tấm gương dân vận khéo” do huyện tổ chức. Kết quả: 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020, 01 cá nhân được khen thưởng cuộc thi viết về điển hình "Dân vận khéo" năm 2020.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thị Trấn nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 01/7/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 03/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn Thị trấn giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt và nghiêm túc việc đánh giá cán bộ hàng tháng và chế độ báo cáo, chỉ đạo Chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy Đảng. Tổ chức được 01 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Thông qua việc đối thoại, đã nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc, vướng mắc để đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Chỉ đạo UBND thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020. Kết quả đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ do HĐND huyện giao, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách, xóa nghèo... Xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai...Hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy và HĐND đề ra. Thực hiện Quy định số 11 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Thị trấn thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng. Làm thủ tục đề nghị cho 26 đ/c nhận huy hiệu Đảng các đợt trong năm, kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 100% KH năm. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Đảng bộ được huyện ủy khen thưởng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Trong năm, Đảng ủy tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của các cấp ủy Đảng. Đảng ủy đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 03 chi bộ tổ dân phố và thực hiện giám sát đối với 03 đồng chí Bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp ủy Đảng. Ủy ban kiểm tra tiến hành 01 cuộc kiểm tra với 02 chi bộ, 01 cuộc giám sát 01 chi bộ trong việc thực hiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và cá nhân 02 đồng chí Bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn, Chủ tịch HĐND Thị trấn cho biết: “Để có được những kết quả và thành tích trong năm qua, toàn Đảng bộ Thị trấn đã có sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tổ chức HĐND Thị trấn hoạt động theo đúng luật, đảm bảo chất lượng, thời gian và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Tổ chức 01 phiên giải trình về việc cấp giấy tờ hộ tịch cho nhân dân phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức khảo sát về công tác vệ sinh môi trường ở khu vực Bãi rác Hoàng Xá theo ý kiến đề nghị của nhân dân và nhiều việc quan trọng khác, góp phần tích cực định hướng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn”

 UBND thị trấn thường xuyên nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước. Thực hiện tốt quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên UBND và cán bộ chuyên môn thuộc UBND. Tổ chức tốt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, HĐND các cấp và nhiệm vụ của UBND huyện giao. Duy trì nghiêm túc việc thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Siết chặt kỷ cương hành chính, triển khai tuyên truyền sâu rộng bộ quy tắc ứng xử với những hình thức thiết thực nhất. Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm. Giải quyết đơn thư bảo đảm về thời gian, đúng trình tự quy định của pháp luật, tổ chức tốt các phiên đối thoại với nhân dân. Hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt các cuộc vận động từ thiện nhân đạo do các cấp phát động, trong đó điển hình là cuộc vận động tháng hành động vì người nghèo, tham gia ủng hộ các hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19, phát động cán bộ, công chức Thị trấn ủng hộ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các buổi chào cờ đầu tháng. Xây dựng và phát huy tốt các phong trào như: mô hình Cựu chiến binh tự quản về ANTT ở các khu dân cư, tuyến đường thanh niên tự quản của Đoàn thanh niên, trồng và chăm sóc hoa trong các khu dân cư của Hội phụ nữ, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa ở khu vực Bãi Hoàng Xá của Hội Nông dân. Duy trì các vốn vay ngân hàng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình...

Năm 2020, Đảng ủy Thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên giáo, dân vận,  tổ chức cán bộ, kết nạp đảng viên, tổ chức thành công các đại hội chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ thị trấn Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành tích nổi bật là kinh tế ổn định và phát triển theo hướng tăng giá trị sản xuất dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. An ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành công tác giao quân theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước thực hiện hết năm 2020 đạt 25,761tỷ đồng, bằng 265,6% dự toán năm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện 05 nguyên tắc trong phòng, chống dịch COVID-19 “Ngăn chặn- Phát hiện- Cách ly- Khoanh vùng- Dập dịch”, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng kịp thời đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân đảm bảo công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo thời gian làm việc, thực hiện Quy tắc ứng xử ở cơ quan công sở và nơi công cộng. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3,4.  

Phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án của huyện. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng có nhiều cố gắng, quản lý đất đai dần đi vào nề nếp, xử lý kịp thời các vi phạm lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng. Các mặt văn hoá, giáo dục, y tế đạt được những kết quả quan trọng, các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2020 nhân dân và cán bộ Thị trấn được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đảng bộ Thị trấn được Huyện khen thưởng là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 Đảng bộ Thị trấn tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn, Nghị quyết Đảng

Một góc quy hoạch phát triển Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội      

Huyện Quốc Oai, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế  phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiếp tục mở các lớp học nghề giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thi công các công trình đường giao thông còn lại trong khu dân cư, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm hiệu quả điều hành của chính quyền, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương.

Với khí thế mới, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Quốc Oai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và nhất là những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đươc giao, trong đó, chủ đề năm 2021 là: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển". Đó cũng chính là hành động thiết thực nhất chào mừng thành công  rực rỡ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là khát vọng, là  niềm tin của nhân dân địa phương đang hướng tới mục tiêu chung của đất nước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sắc xuân đang bừng sáng từ thành tựu đổi mới trên quê hương Thị trấn Quốc Oai tươi đẹp./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Sáng 18/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
2024-06-18 17:18:14

Show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả khuyến mãi cực lớn hè này

Từ nay đến hết 30/9/2024, show diễn đa trải nghiệm lớn hàng đầu thế giới Nụ Hôn Của Biển Cả- Kiss Of The Sea đang áp dụng mức giá mùa hè với ưu đãi tới 30%. Đồng thời đến hết 15/08/2024, du khách mua vé máy bay Vietnam Airlines đến Phú Quốc sẽ nhận ngay voucher 50% mua vé show diễn.
2024-06-18 17:07:51

Hà Nội: Xử lý vi phạm lấn chiếm trên nhiều tuyến đường8

Từ ngày 15/6 - 15/8, UBND huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức ra quân, tập trung kiểm tra, giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị trên nhiều tuyến giao thông quan trọng.
2024-06-18 10:00:00

Đồ Sơn xuất hiện khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, lấy lại vị thế trên bản đồ du lịch

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của quần thể Nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí trên biển lớn nhất miền Bắc, Khách sạn Dream Dragon Resort - thuộc khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Đồ Sơn, Hải Phòng trong hơn một năm trở lại đây.
2024-06-17 16:00:00

Đêm pháo hoa thứ hai, Đà Nẵng phát sốt trước màn trình diễn đỉnh cao của Ý và Mỹ

Toàn bộ khán đài DIFF 2024 bên sông Hàn đã được lấp đầy, 10.000 du khách và hàng trăm nghìn người dân cùng hướng về bầu trời đêm Đà Nẵng để thưởng thức những “tuyệt tác” ánh sáng giữa hai đối thủ cân sức cân tài là Mỹ và Pháp trong tối ngày 15/06.
2024-06-17 09:00:25

Phổ Yên tạo tiền đề phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại

Xác định quy hoạch xây dựng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, TP. Phổ Yên luôn chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác này. Các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các xã, phường được triển khai đồng bộ...
2024-06-16 16:06:00
Đang tải...