Ngân hàng khu vực ĐBSCL hỗ trợ vốn tăng trưởng kinh tế vùng

2023-01-13 15:44:57
Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 109 khách hàng (88 doanh nghiệp, 15 hộ kinh doanh, 6 hợp tác xã) với tổng dư nợ được hỗ trợ 3.271 tỷ đồng, số tiền lãi được hỗ trợ là trên 7,5 tỷ đồng.

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng lạm phát cao và suy thoái kinh tế toàn cầu lan rộng; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới gia tăng, lãi suất, tỷ giá biến động mạnh…. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022, đề ra mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2022 bình quân khoảng 4%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng tín dụng tăng khoảng 14% và có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước.

Bám sát Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của NHNN về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022, ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022, các ngân hàng 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã cụ thể hóa kế hoạch thành các nhiệm vụ rõ ràng gắn với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm với trách nhiệm thực thi chính sách đầy đủ, gồm:

Thứ nhất, chủ động cân đối nguồn vốn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế địa phương với định hướng tăng trưởng tín dụng từ 14%.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện hoạt động năm 2022 của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về công tác huy động vốn đạt 724.951 tỷ đồng, tăng 9,57% so với cuối năm 2021, trong đó tỉnh tăng cao nhất là 15,29% (Hậu Giang). Dư nợ tín dụng đạt 965.127 tỷ đồng, tăng 15,14% so với cuối năm 2021, trong đó tỉnh tăng cao nhất là 22,6% (Long An), tỉnh tăng thấp nhất là 4,7% (Sóc Trăng). Vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 579.668 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2021.

Thứ hai, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thứ ba, tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho nền kinh tế.  Kiểm soát và xử lý nợ xấu, bảo đảm tỷ lệ nợ xấu toàn ngành trên địa bàn chiếm dưới 1,5% tổng dư nợ.

Đến cuối năm 2022, trên địa bàn đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 109 khách hàng (88 doanh nghiệp, 15 hộ kinh doanh, 6 hợp tác xã) với tổng dư nợ được hỗ trợ 3.271 tỷ đồng, số tiền lãi được hỗ trợ là trên 7,5 tỷ đồng.

               Agribank luôn xác định ĐBSCL là một trong những khu vực chủ đạo để đầu tử cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy tài chính toàn diện góp phần đẩy lùi tín dụng đen; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, củng cố, chấn chỉnh hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), giữ vững kỷ luật, kỷ cương ngành.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về TTKDTM trong nền kinh tế, đưa việc sử dụng các phương tiện TTKDTM thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn; tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, mô hình sáng tạo, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày không tiền mặt - 16/6 năm 2022 với việc tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ TTKDTM, trải nghiệm đi Chợ không tiền mặt, xây dựng “Tuyến phố không tiền mặt” và ra quân cao điểm thanh toán không tiền mặt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thứ năm, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác truyền thông, bảo đảm thông tin về các cơ chế, chính sách liên quan đến ngân hàng được tuyên truyền rộng rãi, đồng thời góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đối với các chính sách và hoạt động ngân hàng.

Giải pháp hỗ trợ vốn đầu tư phát triển kinh tế vùng

Xác định năm 2023 là năm có nhiều khó khăn thách thức, các ngân hàng 13 tỉnh vùng ĐBSCL đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, bền vững đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu câu đời sông, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất họp lý, đảm bảo an toàn vốn vay và tuân thủ quy định pháp luật liên quan, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Hai là, thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 03/2022/TT-NHNN  của NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Ba là, các TCTD có hoạt động đại lý bảo hiểm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, tuyệt đối không được yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án và các văn bản hưóng dẫn của NHNN.

Bốn là, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, nhất là khách hàng thuộc lĩnh vực tiềm ấn rủi ro,   khách hàng có dư nợ lớn và kịp thời có giải pháp phù họp nhằm đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế nợ xấu phát sinh.

Năm là, thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Ngân hàng và Đề án TTKDTM giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai các giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hưóng ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dịch vụ. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong hoạt động thanh toán. Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán và bảo vệ khách hàng trước tình hình các hình thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Chấp hành nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định khác của pháp luật về quản lý hoạt động ngoại hối để ổn định thị trường ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Bảy là, tiếp tục cải tiến, đổi mới, đon giản hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng. Tăng cường thông tin, hướng dẫn về các chính sách của nhà nước, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để khách hàng nắm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ khi thực hiện các giao dịch với ngân hàng.

Tám là, chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông kết quả thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, về kết quả hoạt động thông tin, truyền thông của ngành Ngân hàng./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, mầm non 2023

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng mầm non 2023, trong đó điều chỉnh thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học.
2023-04-01 15:01:05

Du thuyền chung cư lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Những hình ảnh đặc sắc của siêu du thuyền Alliga Eternity lần đầu tiên đã được hé lộ tại sự kiện “Tiềm năng đầu tư du lịch biển và giới thiệu căn hộ du thuyền lần đầu tiên tại Việt Nam” do Tập đoàn Alliga tổ chức chiều 31/3.
2023-04-01 14:45:22

Thủ tướng thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang và các em mồ côi do đại dịch COVID-19

Sáng 1/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang, tặng quà cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.
2023-04-01 14:01:31

10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”

Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Năm 2023 đánh dấu cột mốc 10 năm kho chứa LPG lạnh Thị Vải – hành trình đáng trân trọng và tự hào của những người đồng hành tâm huyết, chung niềm tin, chung tầm nhìn, cùng dấn bước tiên phong.
2023-04-01 08:20:00

Để những căn hộ chung cư thực sự “là nhà”

Những căn hộ mà TNR Holdings Vietnam kiến tạo mang tới không gian sống bình yên, thư thái giúp người dân tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc bận rộn.
2023-03-31 18:31:43

Quảng Ninh: Đồng chí Vũ Văn Diện được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.
2023-03-31 11:00:33
Đang tải...