Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 27 Nghị quyết quan trọng

2021-12-09 21:24:50 0 Bình luận
Sau 3 ngày (từ ngày 07/12/ đến ngày 09/12/2021), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng trong thời kỳ ổn định ngân sách để quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; xem xét các báo cáo, dự thảo Nghị quyết theo luật định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (3 báo cáo, 3 dự thảo nghị quyết), Ủy ban nhân dân tỉnh (08 báo cáo, 19 dự thảo nghị quyết); báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 27 báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi nhiệm 01 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo minh bạch, dân chủ, khách quan theo đúng quy định của pháp luật. Đã có 80 ý kiến phát biểu thảo luận tại tại phiên thảo luận tổ, thảo luận và chất vấn tại hội trường, trong đó có 61 ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh, 19 ý kiến đại biểu khách mời, tập trung vào các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Các ý kiến này đều được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành chức năng tổng hợp, xem xét và tiếp thu để hoàn chỉnh Nghị quyết trước khi trình các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết.

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của UBND tỉnh mà đại biểu quan tâm thảo luận tại tổ và hội trường, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh. UBND tỉnh sẽ có giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả các nội dung cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; khắc phục những tồn tại hạn chế; tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với việc phát triển nhà ở cho công nhân trong KCN, KKT và ngành than, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển nhà ở công nhân ngành than, công nhân khu công nghiệp, thu hút nguồn lao động chất lượng cao về làm việc, sinh sống tại tỉnh tỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2022. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu các địa phương để bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí thuận lợi; đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; quản lý, sử dụng quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có bố trí quỹ đất 20% tại các vị trí thuận lợi phải bàn giao cho địa phương; khuyến khích chủ đầu tư dự án thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất này; xác định quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội là nguồn lực quan trọng để phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước để kích cầu xây dựng nhà ở xã hội: Hỗ trợ từ ngân sách kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội; hỗ trợ vay vốn ưu đãi và kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội qua. Gắn trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và Chủ đầu tư dự án hạ tầng KCN, doanh nghiệp trong KCN sử dụng nhiều lao động trong việc phát triển nhà ở cho công nhân…

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, trên cơ sở chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả giải nhân của tỉnh còn thấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Hiện chỉ còn chưa đầy 1 tháng để thực hiện và 2 tháng để giải ngân kế hoạch năm 2021, với số vốn còn phải giải ngân khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Để hoàn thành giải ngân số vốn này, đạt tỷ lệ giải ngân 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường hơn nữa giám sát, đốc thúc nhà thầu triển khai thi công, thực hiện theo đúng cam kết hoàn thành dự án theo mốc tiến độ 31/12/2021.

Yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ thi công, phải khẩn trương bổ sung thêm nhân công và máy móc ngay, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiến hành nghiên cứu áp dụng ngay biện pháp thi công mới có thể giúp tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng công trình; chủ đầu tư chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã hoàn thành của các dự án để đẩy mạnh công tác giải ngân Kế hoạch; tăng cường công tác thu hồi tạm ứng khối lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng vật liệu san lấp mặt bằng; giải pháp tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu san lấp để phục vụ cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; các giải pháp để tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao trong năm 2022 và các năm tiếp theo, phấn đấu đầu năm 2022 sẽ phê duyệt và triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.Trên cơ sở thảo luận, làm rõ các nội dung Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 27 Nghị quyết.

Đây là những quyết sách rất quan trọng và rất cần thiết để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 - 2025 nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND các cấp, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở, nhất là những đóng góp to lớn, hy sinh thầm lặng, kiên cường vượt khó của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng tuyến đầu phát triển kinh tế - xã hội; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, kiên trì phấn đấu, đóng góp tích cực vào thành quả phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2021. Năm 2022, Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi to lớn và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động chưa thể lường hết do đại dịch Covid-19 gây ra.

Do đó, để tiếp tục giữ vững địa bàn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường trong năm 2022 mà Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua, nhất là duy trì giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai, nghị quyết 08-NQ/TU và các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, giao kế hoạch đầu năm, họp HĐND cấp huyện dứt điểm trước ngày 20/12, cấp xã hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Phát động phong trào thi đua năm 2022, tạo ra khí thế thi đua mới, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, công nhân, lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” sự tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh, thỏa mãn với kết quả đạt được bước đầu.

27 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 6, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022:

(2) Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối Đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022.. 

(3) Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025.

 (4) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

 (5) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(6) Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ninh.

 (7) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Quảng Ninh

(8) Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2022.

 (9) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(10) Nghị quyết quy định về số lượng và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(11) Nghị quyết quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

(12) Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 (13) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022.

 (14) Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 6 năm 2021.

(15) Nghị quyết  về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.

(16) Nghị quyết về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(17 ) Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(18) Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026 :

(19) Nghị quyết quy định mức chi tiền công cho thành viên thực hiện nhiệm vụ tại một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(20) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022;

(21) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6.

(22) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV và việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về kết quả giảm sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 21 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa được giải quyết dứt điểm.

(23) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(24) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

(25) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

(26) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(27) Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Hùng Sơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Vượt lên số phận

Chúng tôi đến thăm gia đình hội viên người mù Trần Thị Loan, năm nay 72 tuổi, tại số nhà 34, phố Hàng Sắt, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Cô con dâu của bà nhanh nhẹn chạy ra chào khách rồi nói: “Hôm nay các bác đến chơi thì bà cháu lại không có nhà. Từ sáng bà cháu đã đi làm tại cơ sở làm tăm của Hội Người mù thành phố rồi ạ”.
2024-03-05 08:35:36

CAMERA AN NINH: NHỮNG HIỂM HOẠ RÌNH RẬP

Việc lắp đặt camera được phần lớn người dân tin dùng để đảm bảo an toàn an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp tài sản, tuy nhiên hiện tượng ăn cắp camera xảy ra gần đây trên địa bàn Hà Nội khiến người dân nơm nớp lo sợ.
2024-03-04 22:05:00

Hướng về thành phố Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cơ quan ban ngành các cấp gấp rút triển khai công việc, chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm cho sự kiện mang tầm cỡ quốc gia này.
2024-03-04 16:02:05

Có hơi men, xin xỏ không được bèn tấn công CSGT và cái kết...

Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn, tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.
2024-03-04 14:02:57

Lương lao động ngành than gần 17 triệu đồng/người

Trong 2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách Nhà nước 4.400 tỉ đồng, tiền lương toàn tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 102,5% kế hoạch.
2024-03-04 13:42:19

Du xuân núi Bà Đen, Tây Ninh với những trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Tham dự nghi thức dâng đăng cầu bình an trong năm mới, xem show nhạc nước ứng dụng những công nghệ lần đầu tiên có tại Việt Nam trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới, đó là vài trải nghiệm du xuân chỉ có tại núi Bà Đen, Tây Ninh.
2024-03-04 10:31:52
Đang tải...