Quảng Ninh: Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

2021-07-16 20:57:04
Sau 2 ngày làm việc (từ ngày 15/7 đến ngày 16/7/2021) trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định pháp luật hiện hành.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo kết quả tham gia công tác xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm; Xem xét các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo luật định của Thường trực Hội đồng nhân dân (04 báo cáo, 05 dự thảo nghị quyết), Ủy ban nhân dân (05 báo cáo, 11 dự thảo nghị quyết), và 03 báo cáo của các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh) 21 báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

 Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song tỉnh Quảng ninh đã luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, thống nhất ý chí và hành động, kiên trì thực hiện thành công phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, kiên cường vượt qua các làn sóng dịch, trụ vững, giữ yên địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu ảnh hưởng tới đời sống xã hội, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,02% (cùng kỳ tăng 4,26%), là mức tăng trưởng cao. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 23.125 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, 97% kịch bản, trong đó thu nội địa đạt 18.123 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, tăng 4% kịch bản. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, lần đầu tiên năm 2020 dẫn đầu cả nước đồng thời 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Quốc phòng - an ninh, chính trị - xã hội được đảm bảo. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công trên mọi phương diện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,95%. Niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ được củng cố và tăng cường. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và trách niệm của những hạn chế; nhận diện những khó khăn thách thức, cơ hội để đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày báo cáo tại kỳ họp

Chú trọng bám sát các quy định của pháp luật, định hướng chỉ đạo Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia đề xuất nhiều nội dung thiết thực vào Nghị quyết về các cơ chế, biện pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách nhà nước, quản lý hiệu quả vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai… Đặc biệt quan tâm đề xuất các giải pháp, nguồn lực cho chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh… nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của Nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, sau khi thảo luận các nội dung Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 16 Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, có ý nghĩa quyết quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không chỉ trong 6 tháng cuối năm 2021 mà còn cho cả giai đoạn 2021 - 2025. Đáng chú ý là Nghị quyết về phê duyệt chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Việc ban hành Nghị quyết đã tạo nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra…

 Các đại biểu dự kỳ họp trao đổi thân mật trong giờ giải lao

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, tiếp tục gây ra những tác động, ảnh hưởng tiêu cực và nhiều khó khăn, thách thức hơn đối với tỉnh ta trong việc giữ vững thành quả phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong quý III và quý IV năm 2021, chúng ta phải tiếp tục chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn.

Trong đó, tiếp tục tập trung cao nhất phòng chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, liên tục, thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể chính, chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc xin”; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên diện rộng an toàn, hiệu quả, phấn đấu tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu tăng trưởng GRDP mức hai con số và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 51.000 tỷ đồng, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn của ngành than và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, hộ kinh doanh cá thể, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là các dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, địa bàn trọng điểm chiến lược; huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển và tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, bảo đảm tiết kiệm, nâng cao tỷ lệ lấp đầy; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng lộ trình và nâng cao chất lượng các dự án, công trình động lực, chiến lược.

Bên cạnh đó, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận Đại Hội đồng Liên hợp quốc

Từ ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại New York (Mỹ).
2021-09-21 08:06:42

Hà Nội: Điểm trung chuyển hàng hóa cạnh Trường bắn Yên Sở bị bỏ quên?

Cung ứng hàng hóa cho người dân là vô cùng quan trọng trong thời gian giãn cách nhưng bãi trung chuyển rất đông xe tải ra vào tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) liệu có đảm bảo phòng dịch Covid-19?
2021-09-21 08:05:00

Bản tin Hòa Nhập ngày 21/9/2021: 25 tỉnh thành mở cửa trường học đón học sinh trở lại

25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh; Nữ giáo viên nói lý do tiêm 2 mũi AstraZeneca cách nhau 10 phút; Quảng Ninh một số hoạt động dịch vụ du lịch nội tỉnh được mở cửa trở lại...
2021-09-21 08:00:00

Những phong tục truyền thống nào chỉ có vào dịp Tết Trung Thu?

Vào dịp Tết Trung thu, trẻ em sẽ được thưởng thức những "đặc sản" mang đậm màu sắc truyền thống thông qua các hoạt động như: xem múa lân, rước đèn lồng và phá cỗ,...
2021-09-21 07:30:00

Hà Nội tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra vào thành phố

TP. Hà Nội đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó cho phép nhiều hoạt động dịch vụ như cắt tóc, gội đầu... được mở cửa hoạt động trở lại từ 6h ngày 21/9.
2021-09-21 06:30:00

TPHCM: Từ 1/10, cơ quan công vụ bố trí người làm việc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine

Từ ngày 1/10, các cơ quan, đơn vị nhà nước tại TPHCM chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (hoặc được cấp Thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở.
2021-09-21 06:00:00
Đang tải...