Quảng Ninh: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp - Hoàn thành sớm hơn Luật định

2021-04-22 15:13:46
Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân về thực hiện quyền làm chủ của cử tri thông qua lá phiếu của mình, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu đề ra.

Công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chu đáo

Bám sát quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, và thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh - Các cơ quan chức năng đã ban hành 08 kế hoạch, 01hướng dẫn 06 thông báo và nhiều công văn khác để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh như về công tác nhân sự; Tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; Việc tổ chức các hội nghị cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú; Triển khai lập, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Kê khai tài sản thu nhập đối với người ứng cử; Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử và một số nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện được Hội đồng bầu cử quốc gia trao đổi, hướng dẫn.

Với sự quyết liệt, đổi mới, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo vừa tuân thủ quy định của pháp luật, vừa mở rộng dân chủ, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri đối với một số Mô hình đặc thù (Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan Tổ chức - Nội vụ; cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện); tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú tại thôn, bản, khu phố theo mô hình của tỉnh Quảng Ninh…; nhất quán chỉ đạo đối với  tỷ lệ về cơ cấu nữ, người ngoài đảng, dân tộc, trẻ, tái cử trong việc chuẩn bị và giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

 Cử tri phường Hồng Hà TP Hạ Long rà soát danh sách cử tri nơi cư trú

Để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai công tác bầu cử, chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương, tại Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử tỉnh quy định cụ thể chương trình kiểm tra công tác bầu cử; theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai bầu cử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức phụ trách bầu cử theo hai đợt:  Đợt 1: Kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử; Đợt 2: Kiểm tra trước ngày bầu cử và trong ngày bầu cử. Ngoài ra, thực hiện kiểm tra đột xuất khi cần thiết hoặc khi có kiến nghị, đề xuất.

Bám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến ngày 13/4/2021 Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra do các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã về các nội dung như: quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác nhân sự, hiệp thương; tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử; việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử… để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh sơ suất của các tổ chức phụ trách bầu cử trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nắm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và tư tưởng Nhân dân.

Một buổi lấy ý kiến cử tri tại phường Hà Phong, TP Hạ Long

Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động thực hiện kiểm tra trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban bầu cử tỉnh tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Ngoài ra, Tỉnh còn tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần, nghe các địa phương và thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo, phản ánh những nội dung phát sinh đột xuất để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai các nội dung công việc đảm bảo đúng trình tự và thời hạn Luật định, một số khó khăn vướng mắc của cấp huyện, cấp xã được các đoàn kiểm tra kịp thời giải đáp, hướng dẫn cụ thể để địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy định.

Theo kế hoạch của tỉnh, từ ngày 07/4/2021 UBND các xã, phường, thị trấn đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, sớm hơn 06 ngày so với thời gian Luật định nhằm phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cử tri có thêm thời gian kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị, phản ánh những sơ suất, sai sót về danh sách cử tri và quyền bầu cử của cử tri.

   Đến ngày 17/4/2021, toàn tỉnh có 933.956 cử tri (nam 474.008 người, nữ 459.948 người) trong đó 933.956 cử tri được bầu cử 2 cấp (đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh); 932.765 cử tri được bầu 3 cấp (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện) và 902.828 cử tri được bầu cử 4 cấp. Cử tri 18 tuổi lần đầu đi bỏ phiếu là 5.353 người; cử tri trên 80 tuổi là 25.843 người; tạm xác định 5.074 người không được ghi tên vào danh sách cử tri (mất năng lực hành vi dân sự 2.709 người; đang chấp hành án phạt tù là 2.365 người).

Đến nay, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở 177 xã, phường, thị trấn và 1.438 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, đảm bảo thuận tiện cho cử tri quan sát, theo dõi, Ủy ban bầu cử tỉnh đã quy định mẫu bảng niêm yết để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt cử tri Quảng Ninh đang tiếp tục phát huy truyền thống Vùng mỏ Anh hùng, truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm và truyền thống yêu nước cách mạng, tiếp tục triển khai các nội dung của công tác bầu cử đảm bảo đúng Luật, an toàn, dân chủ, công bằng để ngày bầu cử thực sự là ngày Hội non sông, ngày Hội của toàn dân trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và xây dựng chính quyền địa phương ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Tạp chí doanh nghiệp & Hội nhập có tân Tổng biên tập

Nhà báo Nguyễn Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập vừa được Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.
2021-05-10 13:20:35

Vĩnh Phúc: Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc và thôn Đại Nội

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc và thôn Đại Nội (xã Bình Định) trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/5 đến 0h ngày 24/5/2021.
2021-05-09 23:40:46

Vĩnh Phúc: Tập trung toàn lực chống dịch COVID-19

Vĩnh Phúc chủ động các kịch bản chống dịch COVID-19, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh chiều 9/5.
2021-05-09 23:17:42

Hà Nội thông báo 5 ca nhiễm Covid-19 mới trong sáng 9/5

HOANHAP.VN - Sáng 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng.
2021-05-09 07:59:45

Vĩnh Phúc: Điều tra về clip 'nóng' nghi ở quán bar Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc xác minh, làm rõ về các clip lan truyền trên mạng xã hội về cảnh "thác loạn" được cho là của quán bar Sunny (TP Phúc Yên).
2021-05-08 23:47:17

Vĩnh Phúc: Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên bị đình chỉ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định tạm đình chỉ Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch huyện Bình Xuyên do chậm tham mưu về các biện pháp phòng chống dịch.
2021-05-08 23:22:41
Đang tải...