Quảng Ninh: Tổng kết chương trình xóa nhà ở tạm, nhà dột nát, biểu dương phần việc tiêu biểu

2023-10-22 08:03:54 0 Bình luận
Ngày 21/10 tại thành phố Hạ Long, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát; Biểu dương các mô hình, phần việc tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” năm 2023 chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã về tham dự

Những năm qua, đặc biệt là từ năm 2020 tới nay, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách riêng có về an sinh, phúc lợi xã hội, với phương châm mọi người dân Quảng Ninh đều được thụ hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà ở dột nát mới phát sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục là một trong những chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh về nội dung “nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” và góp phần hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí xây dựng NTM ở trên địa bàn các xã của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập BCĐ do trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban và sự tham gia của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đơn vị có liên quan để bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà ở tạm, nhà dột nát mới phát sinh trong năm 2023. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai rà soát nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình rà soát, xác định đối tượng, điều kiện hỗ trợ, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đặc thù từng địa bàn, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan trong suốt quá trình triển khai. Qua rà soát bước đầu, có 246 căn nhà cần hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát thực tế tại các địa phương, MTTQ các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, Ban Tổ chức thực hiện Chương trình cấp huyện mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ ngoài Kế hoạch của UBND tỉnh với quyết tâm không để sót một người dân nào trên địa bàn ở nhà tạm, ở nhà dột nát. Do vậy, nâng số lượng nhà cần hỗ trợ là 441 nhà, trong đó, xây mới: 260 nhà và sửa chữa là 181 nhà. Mức hỗ trợ là 80 triệu đồng/hộ xây mới, 40 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Tính đến ngày 30/9/2023, toàn tỉnh đã huy động gần 33 tỷ đồng, huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ gần 9.000 ngày công, ủng hộ nguyên vật liệu, hiện vật với tổng số kinh phí quy ra tiền là hơn 4,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/8/2023, có 5 địa phương hoàn thành xong Chương trình gồm: Hạ Long, Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên. Đến cuối tháng 9, tất cả các địa phương đều hoàn thành.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". Đến nay, ngày 18/11 hàng năm đã thực sự trở thành một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước và tăng cường sự đồng thuận mọi tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2023.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và hướng tới 60 năm Ngày thành lập tỉnh, phong trào thi đua lập thành tích được phát động sâu rộng trong hệ thống MTTQ các cấp và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Rất nhiều mô hình, phần việc được triển khai hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực cho đời sống của người dân như các mô hình, phần việc về xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; xây dựng đô thị văn minh, hiến đất - chỉnh trang đô thị; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, tuyến đường kiểu mẫu, phân loại rác thải; mô hình tự quản, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, bảo vệ an ninh biên giới; xoá nhà tạm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; áp dụng công nghệ - NTM thông minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2023, trong bối cảnh chịu tác động nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành; Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, tỉnh đã quan tâm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của tỉnh; tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, khu dân cư làm tăng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động, góp phần tập hợp, đoàn kết nhân dân; phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư.

Đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh - một chủ trương của tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa an sinh xã hội lớn đã được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo dư luận tốt trong xã hội và khí thế thi đua trong cả hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những cách làm mới, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ tỉnh trong thời gian qua, ghi nhận sự đóng góp, ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Hiệu quả của các phong trào thi đua, cuộc vận động đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân đồng lòng, góp sức vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của tỉnh.

Nhân dịp này, 13 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2003 và 20 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2003 – 2023 vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. 2 tập thể được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 15 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh do đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2003 – 2023.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 55 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các mô hình, phần việc tiêu biểu, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023). Đồng thời, tặng Giấy chứng nhận cho 7 tập thể đoạt giải Cuộc thi “Ảnh đẹp Fanpage” trên mạng xã hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh - Khai hội Xuân Yên Tử năm 2024

Sáng 19/2 (Nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Khu di tích danh thắng Yên Tử đã diễn ra lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2024.
2024-02-19 16:18:42

Vườn bí xanh ngút ngàn của ông thương binh Nghệ An

Nhắc đến ông Bạch Sỹ Xuân sống ở xóm Phú Thắng, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chắc hẳn ai cũng biết đến với nghị lực phi thường vượt qua những nỗi đau về thể xác do chiến tranh để lại vươn lên làm kinh tế giỏi.
2024-02-19 16:00:00

Du lịch Hạ Long- Nhiều mô hình được đặc biệt quan tâm

Trong 3 ngày 16, 17 và 18/2/2024, tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long đã long trọng diễn ra đám cưới của chú rể Vivek Dinodiya (tỷ phú người Ấn Độ, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu toàn cầu PL Global Impex Pte Ltd) và cô dâu Anmol Garg, cùng với sự tham gia của hàng trăm khách mời, trong đó có các quan chức chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, các thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
2024-02-19 15:32:23

Thành phố Hạ Long và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát động Tết trồng cây năm 2024

Sáng 19/2, tại khai trường vỉa 14 thuộc Công ty CP Than Núi Béo, TP Hạ Long phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và trồng 5.000ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2024-02-19 15:20:26

VPBank kỳ vọng bứt tốc trong 2024 trên nền tảng vốn vững chắc

Với nền tảng vốn vững chắc xây đắp trong năm 2023 cùng tiềm lực tài chính hùng hậu, VPBank kỳ vọng sự phục hồi của thị trường trong năm 2024 sẽ mang tới một kịch bản tăng trưởng lạc quan cho ngân hàng và các công ty con trong hệ sinh thái.
2024-02-19 13:47:19

“Quả ngọt” từ sự quyết liệt, trên dưới đồng lòng

Trong bối cảnh có quá nhiều khó khăn, thách thức từ chính trị, kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng với ý chí, quyết tâm cao... Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2024-02-19 13:29:11
Đang tải...