Sự việc kỳ lạ về Chương trình tôn vinh Nghệ nhân văn hóa dân gian

2015-11-27 08:50:04 0 Bình luận
Chương trình Tôn vinh Nghệ nhân văn hóa dân gian đang bị Thanh tra Bộ Văn hóa đề nghị Bộ trưởng tạm dừng vì những khuất tất trong khâu tổ chức.
Chiếc bằng công nhận "Nghệ nhân văn hóa dân gian" kỳ lạ

Bên cạnh các danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân dân gian", dư luận đang xôn xao về một danh hiệu mới "Nghệ nhân văn hóa dân gian" cùng với một mẫu Bằng chứng nhận "dự kiến" lạ lùng với Quốc huy được thiết kế khác lạ không đúng với quốc huy Việt Nam.


Mẫu bằng chứng nhận dự kiến trong hồ sơ mà BTC chương trình gửi đến người tham gia

Theo hình ảnh trên thì Bằng chứng nhận do 3 đơn vị gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn văn hóa tôn giáo phối hợp trao tặng nhằm Tôn vinh “Cá nhân, tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp cống hiến vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc” trong Chương trình trao tặng “Nghệ nhân văn hóa dân gian” dự kiến diễn ra vào ngày 29/11 tới.