Khánh thành 2 ‘hộp kể chuyện’ về bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam

Sau thành phố Lyon (Pháp), Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Cộng hòa Pháp triển khai mô hình “hộp kể chuyện”. Hai mô hình thí điểm được bàn giao cho Bảo tàng TP Hồ Chí Minh và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Kỹ sư khuyết tật sáng tạo xe lăn điều khiển bằng sóng não

Sản phẩm xe lăn điều khiển bằng sóng não khắc phục những hạn chế cho người khuyết tật, đặc biệt là những người bại liệt.
2022-02-18 15:45:40

UNDP hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam phát triển kỹ năng cho việc làm công nghệ số

Gần 40 học sinh khuyết tật sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể nắm bắt các cơ hội việc làm công nghệ số, từ đó sống độc lập, hỗ trợ gia đình, và đóng góp vào nền kinh tế số. Đây là mục tiêu của “Chương trình cơ hội việc làm công nghệ số cho người khuyết tật chung sống an toàn với Covid-19” kéo dài 5 tháng, vừa được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trung tâm Nghị lực sống khởi động, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.
2020-11-11 08:05:00