4 thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7 tới lương tối thiểu vùng tăng 6%, điều chỉnh lại địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, thêm quy định về mức lương tối thiểu giờ....

Bản tin Hòa nhập ngày 29/6/2022: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7

Bản tin Hòa nhập ngày 29/6/2022 có những nội dung sau đây.
2022-06-29 20:56:33

Bản tin Hoà nhập ngày 13/4/2022: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1/7

Bản tin Hoà nhập ngày 13/4/2022 có những tin tức đáng chú ý sau đây.
2022-04-13 10:01:50

Các chính sách mới hiệu lực từ năm 2022: Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Bắt đầu từ tháng 1/2022, nhiều chính sách mới liên quan đến người lao động, dân sinh chính thức có  hiệu lực, đáng được quan tâm và chú ý.
2021-12-28 08:50:44

Nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực từ 01/01/2020

Từ ngày 01/01/2020, nhiều luật, Nghị định, Thông tư mới chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là Luật chăn nuôi quy định cấm đánh đập, hành hạ vật nuôi. Xe máy mới được dán nhãn năng lược từ năm 2020.
2020-01-02 09:05:57