2 hành vi không được sử dụng người lao động khuyết tật, bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng

Căn cứ Điều 160, Bộ luật Lao động 2019, các hành vi sau bị nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật.
2022-03-30 10:13:32