NHNN: Nới room tín dụng thêm 1,5 - 2% để thanh khoản tốt hơn

Song song với động thái room tín dụng được nới thêm 1,5 - 2%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đưa ra yêu cầu các tổ chức tin dụng kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị ban hành luật riêng về xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước đề nghị luật hoá các chính sách quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 để tiếp tục triển khai, áp dụng trong xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
2021-10-11 10:49:25

Cần chốt chặn sớm nợ xấu ngân hàng

Sự ảnh hưởng của “làn sóng” bùng phát đợt dịch lần thứ 4, tuy chưa có sự đánh giá toàn diện về “bức tranh” nợ xấu ngân hàng, nhưng theo phản ánh từ các ngân hàng thương mại sẽ là nỗi lo không hề nhỏ. Toàn hệ thống ngân hàng hiện có khoảng 425.000 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 42,27% tổng dư nợ xác định theo Nghị quyết 42/2017/QH14. Vì vậy, cần có chốt chặn sớm nợ xấu hạn chế phát sinh.
2021-08-18 17:16:59