HDBank chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25% gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).

HDBank chốt ngày 30/5 trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023 – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chia trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.
2023-05-12 09:14:38

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%

Ngày 24/11/2022, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
2022-11-03 16:07:21

Vượt bão COVID-19, TNS Holdings duy trì tỉ lệ trả cổ tức 30%

Vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) vẫn duy trì được tỷ lệ chi trả cổ tức 30%. Phương án này vừa được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trong buổi họp thường niên ngày 26/4/2022.
2022-04-28 07:46:02