Thị trường Thương mại điện tử TP.HCM đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2023

Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương TP.HCM) Nguyễn Minh Hùng thông tin: “Năm 2023, thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD (tương đương 25%) so với năm 2022. Riêng TP Hồ Chí Minh đạt 4,7 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng đạt 37%, cao nhất cả nước”.