Cần quan tâm đúng mức nhu cầu của người khuyết tật trong việc sử dụng công trình công cộng

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật (NKT), chiếm hơn 7% dân số. Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều các quy định của pháp luật có liên quan quy định việc phê duyệt, thiết kế, xây dựng công trình xây dựng, chung cư, hạ tầng xã hội… nhằm đảm bảo NKT được tiếp cận và sử dụng công trình công cộng một cách thuận lợi nhất.