Doanh nghiệp thương binh có được đối xử công bằng?!

2021-04-23 23:28:35
Vừa qua, Tạp chí Điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị, ký ngày 12/4/2021 (kèm theo hồ sơ) của Công ty CP Quảng cáo Hà Thái có địa chỉ ở số 14 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội phản ánh về việc UBND thành phố Lạng Sơn không tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo pháp luật của Nhà nước quy định.

Trong đơn, Công ty Hà Thái cho biết: “Công ty Hà Thái là đơn vị hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam; được công nhận là cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương bệnh binh và NKT.

Trong những năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, điều đó đã có tác động lớn đến đời sống của người lao động là thương binh và NKT. anh em thương bệnh binh và NKT đứng trước cuộc sống bấp bênh do thu nhập bị giảm xuống thấp. Đứng trước những khó khăn, thách thức chung đó, Ban Giám đốc Công ty đã họp và đưa ra những phương hướng giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty và người lao động.

Được biết, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1711/QĐ-UBND, ngày 23/9/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời triên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Ngày 28/10/2020, Công ty đã có công văn số 33/CV HT2020 gửi Cục Người có công (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đề nghị Cục có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét giúp đỡ cho Công ty Hà Thái được xã hội hóa 2 vị trí biển tuyên truyền theo chủ trương của Tỉnh.

Ngày 02/11/2020, Cục Người có công đã có văn bản số 2105/NCC-TTTĐ do Cục trưởng Đào Ngọc Lợi ký, kính gửi UBND tỉnh Lạng Sơn. Nội dung công văn nêu rõ: Để tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Quảng cáo Hà Thái tiếp tục phát triển hoạt động, tạo việc làm giúp thương binh và NKT ổn định cuộc sống, Cục Người có công kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện xem xét, giải quyết theo đề nghị của Công ty Cổ phần Quảng cáo Hà Thái.

Hồ sơ của Công ty CP Quảng cáo Hà Thái gửi đến Tòa soạn.

Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 1624/UBND-KGVX do Chánh Văn phòng Phạm Hùng Trường thừa lệnh Chủ tịch ký đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Quảng cáo Hà Thái thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xã hội hóa 02 bảng tuyên truyền, quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Tại văn bản này, UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty Hà Thái xây dựng, chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ; tiến hành khảo sát vị trí lắp đặt cụ thể và hoàn thiện các trình tự, thủ tục liên quan theo quy định của Luật Quảng cáo. Giao cho UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp trong việc khảo sát, xác định cụ thể các vị trí lắp đặt bảng quảng cáo trên địa bàn phù hợp với quy hoạch quảng cáo của tỉnh và địa phương đã phê duyệt.

Sau khi có văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty Hà Thái đã hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn tiến hành khảo sát 02 vị trí gồm: 01 bảng tại khu vực ngã 4, đoạn giao cắt đường Bà Triệu và đường Lê Lợi; 01 bảng tại ngã 4 đường Phai Vệ - Bà Triệu và đã thống nhất chọn 02 vị trí trên để Sở đề xuất với UBND thành phố Lạng Sơn. Ngày 23/3/2021, Sở VHTTDL có văn bản số 302/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi UBND thành phố Lạng Sơn xin ý kiến về đề xuất của Công ty Hà Thái. Ngày 25/3/2021, UBND thành phố Lạng Sơn có văn bản số 670/UBND-VHTT v/v ý kiến đối với đề xuất của Công ty cổ phần Quảng cáo Hà Thái đã từ chối không cho công ty chúng tôi 02 vị trí trên với lý do đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư G19 03 vị trí trong đó có 02 vị trí mà công ty chúng tôi đề xuất. UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị Công ty chúng tôi tiếp cục nghiên cứu đề xuất lắp đặt ở vị trí khác. Tuy nhiên, trong cả quá trình khảo sát cùng với Sở VHTTDL chúng tôi thấy không còn địa điểm nào trên thành phố Lạng Sơn phù hợp. Mặt khác, chúng tôi đã tốn nhiều công sức để cùng với Sở VHTTDL khảo sát 02 vị trí nêu trên.

Như vậy, công ty Hà Thái chưa kịp mừng vì được Lãnh đạo tỉnh quan tâm đến nguyện vọng của một doanh nghiệp thương binh trong thời gian đang gặp phải khó khăn về hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị liên quan như: Sở VHTTDL và Cục Thuế Lạng Sơn thì UBND thành phố Lạng Sơn đã “dội một gáo nước lạnh” vào chúng tôi khi trả lời như trên.

Điều 34, Luật NKT nêu rõ: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là NKT: Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh; được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước và miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ lao động là người khuyết tật, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô doanh nghiệp”.

Từ sự việc trên, công ty chúng tôi đặc biệt là những thương binh, người đã cống hiến một phần máu xương cho Độc lập - Tự do của Dân tộc Việt Nam, thắc mắc: Phải chăng, UBND thành phố Lạng Sơn coi thường doanh nghiệp thương binh, không quan tâm đến chỉ đạo của cấp trên trong việc phối hợp, tạo điều kiện cho chúng tôi trong quá trình sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Chúng tôi thiết nghĩ: Công ty cổ phần Đầu tư G19 cũng mới đang trong quá trình nghiên cứu các thủ tục về 02 vị trí trên giống như công ty chúng tôi, tại sao UBND Thành phố Lạng Sơn không quan tâm đến doanh nghiệp thương binh, tạo điều kiện cho chúng tôi về 02 vị trí nêu trên mà trả lời luôn là không nhất trí? Phải chăng, có sự khuất tất, không công bằng trong sự việc nêu trên?!

Đứng trước những khó khăn, thách thức với đời sống của người lao động là thương binh và NKT chúng tôi khẩn thiết đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn xem xét vấn đề sao cho thấu tình, đạt lý, tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước để chúng tôi thấy rằng mình được đối xử công bằng”.

Qua nghiên cứu hồ sơ mà Công ty Hà Thái gửi đến Tòa soạn, ngày 23/4/2021,Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có công văn số 22/2021/CV-ĐTHN chuyển Đơn kèm theo hồ sơ của Công ty CP Quảng cáo Hà Thái đến UBND thành phố Lạng Sơn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí Điện tử Hòa nhập thông báo để Công ty CP Quảng cáo Hà Thái được biết.

Cha hiến tạng con gái 9 tuổi: "Hi vọng con ở lại thế giới này theo cách khác"

Một người cha ở Trung Quốc đã quyết định hiến 7 bộ phận cơ thể của con gái nhỏ, sau khi bé qua đời trong một vụ tai nạn ở trường.
2022-01-17 10:05:03

"Siêu doanh nghiệp" có vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng giải thể: Người trong cuộc nói gì?

Sau 6 tháng thành lập, Công ty Auto Investment Group có vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng đã tuyên bố giải thể vì không góp đủ vốn.
2022-01-17 09:00:16

Sở Y tế Hưng Yên:  “Qua cơn sóng cả vẫn vững tay chèo…”

Mặc dù đứng trước khó khăn, thách thức của “cơn sóng cả” dịch bệnh Covid-19 nhưng Sở Y tế Hưng Yên dưới sự chèo lái của người thuyền trưởng “vẫn vững tay chèo” để gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận, đưa ngành Y tế của tỉnh nhà lên một tầm cao mới.
2022-01-16 23:55:00

Kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán năm 2022

Mới đây, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN giám sát chặt chẽ TCTD trong việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng. Định hướng tín dụng năm 2022 tăng khoảng 14%.
2022-01-16 20:44:34

Bố teo chân, bò bằng tay đi tìm con nửa vòng đất nước

7 năm qua, người đàn ông khuyết tật không ngừng nghỉ, đi tìm con mất tích bằng đôi tay khiên mọi người cảm động.
2022-01-16 17:03:38

Mẹ động kinh, anh bại não, bé gái 9 tuổi ước có bữa cơm no

Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Thị Thảo Hiền (9 tuổi) thật đáng thương khi mẹ, anh trai và cả bà ngoại đều đau yếu, không thể lao động.
2022-01-16 15:10:51
Đang tải...