Hải Phòng: Đại hội thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “càng khó khăn thì càng phải thi đua”

2020-11-09 22:30:13
Chiều 09/11, Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh và hơn 700 đại biểu, khách mời đã đến dự.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. 

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá: trong 05 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Công tác thi đua - khen thưởng luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, xuất hiện các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực, thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được nhận nhiều phần thưởng cao quý. (Huân chương Độc lập; Huân chương Lao dộng; Cờ thi đua; Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ,c ác bộ, ngành và UBND thành phố). Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phó đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc Đại hội

Chủ tịch thành phố cũng khẳng định Đại hội  thi đua yêu nước lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015-2020. Từ đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tạo ra động lực mới, một khí thế mới, để huy dộng sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố làn thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành “thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH - HĐH” theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, nêu rõ: Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2015 - 2020 là thời điểm Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/08/2003 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước”.

Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ, như: hạ tầng - kinh tế còn hạn chế, nguồn lực đầu tư, môi trường đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, Bước vào năm cuối của nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội thành phố. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm, vượt qu khó khăn, thách thức nhằm phát triển Hải Phòng tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đúng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân thành phố, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra “xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn 2045, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH - HĐH; là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; góp phần ghi dấu một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, sáng tạo, mang tính đột phá và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên mọi lĩnh vực…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng

Đại hội đánh giá và ghi nhận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, bồi dưỡng năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân, đấu tranh với những hành vi vi phamh quyền làm chủ của nhâ dân hoặc lợi dụng dân chủ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt phải kể đến là các phong trào do Thủ tướng phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Các phong trào do thành phố phát động: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; An toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn minh; Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Hội nông dân thành phố với các phong trào: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Hội chữ Thập đỏ với phong trào: Hiến máu nhân đạo; Trái tim nhân ái; Đoàn thanh niên thành phố với phong trào; Thanh niên tình nguyện, Thanh niên làm theo lời Bác; Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp…; Cựu Chiến binh với các phong trào: Cựu chiến binh gương mẫu; Ba trách nhiệm, một nghĩa vụ; hay mô hình 1+3…; Liên đoàn lao động thành phố với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Mái ấm công đoàn; Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động…; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố với phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Xây dựng mái ấm tình thương; Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế; Nói không với túi nilon...

Từ thực tiễn hoạt động thi đua, khen thưởng, Đại hội rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, quan trọng. từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng và khẩu hiệu hành động thi đua yêu nước cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, cần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đổi mới thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ CHí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt Khẩu hiệu hành động “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”.

Tại Đại hội, 500 tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen, Cờ thi đua vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đuayêu nước

Mức trợ cấp mới từ ngày 8/10 cho người lao động, hộ kinh doanh ảnh hưởng Covid-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.
2021-10-16 09:05:00

Bản tin hoà nhập ngày 16/10/2020: 97,95% số dân Hà Nội trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine Covid-19

Đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều, Học sinh tử vong do điện thoại phát nổ trong khi học trực tuyến, CDC đánh giá Hà Nội là "vùng xanh", Hai huyện báo cáo Bộ công an về việc trao tiền từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên, Tây Ninh bắt giữ 4 đối tượng xuất cảnh trái phép
2021-10-16 08:10:00

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng kit xét nghiệm nhanh COVID-19 và xe cứu thương hỗ trợ một số tỉnh, thành trên cả nước

Vừa qua, nhằm tăng cường nguồn lực y tế hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng 500.000 kit xét nghiệm nhanh COVID – 19 cho 3 tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Đắk Lắk và 8 xe cứu thương cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Long An và Sóc Trăng, với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng.
2021-10-15 16:31:11

Doanh nghiệp vận tải loay hoay hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ nghỉ dài Covid-19

Các doanh nghiệp vận tải bước đầu mở lại một số tuyến vận tải thí điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và sẽ có đánh giá, điều chỉnh để thích ứng trong điều kiện bình thường mới.
2021-10-15 09:00:00

Cảnh giác với dịch sốt xuất huyết bùng phát thời điểm giao mùa

Sốt xuất huyết được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm cấp tính phức tạp, khả năng lây nhiễm nhanh trong cộng đồng, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Tiết trời giao mùa kèm theo những đợt mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Chính vì vậy, song song với phòng chống dịch Covid-19, người dân cũng cần trang bị kiến thức và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết.
2021-10-15 08:39:56

Hà Nội: Bến xe Mỹ Đình thí điểm một số hoạt động vận tải hành khách đường bộ

Sau hơn 3 tháng đóng cửa, ngày 14/10/2021, bến xe khách Mỹ Đình đã thí điểm tổ chức trở lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Cụ thể, các tuyết xe buýt nội thành Hà Nội được hoạt động với 50% số chuyến, các xe khách liên tỉnh sẽ cho chạy thí điểm một số tỉnh đến hết ngày 19/10.
2021-10-15 08:34:04
Đang tải...