Học phí các trường công lập tại Hà Nội tăng gấp rưỡi so với trước đây

2016-01-07 21:54:31 0 Bình luận
UBND TP Hà Nội mới ra quyết định kể từ ngày 1/1//2016 tăng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập của thành phố.

Đối  tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố mức tăng sẽ cao gấp rưỡi so với quy định áp dụng trước đây.

Theo đó, học phí của học sinh từ bậc mầm non đến THPT khu vực thành thị tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/tháng. Học sinh ở nông thôn tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng. Riêng học sinh các xã miền núi thu 8.000 đồng/tháng thay vì không thu như trước đây.

Cũng theo quyết định của UBND TP Hà Nội, các trường công lập chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng với tiêu chí cơ sở vật chất, đào tạo của trường do thành phố phê duyệt. Sinh viên theo học chương trình đại trà của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thì đóng học phí theo quy định của trường. Căn cứ vào mức trần, hiệu trưởng quy định mức cụ thể đối với từng đối tượng, trình độ đào tạo cho phù hợp.

Đối với thời gian miễn, giảm học phí, chi phí học tập cho một số đối tượng được tính từ đầu tháng 12/2015.

 
Mức phí cụ thể: