Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

2020-11-30 20:54:05
UBND quận Hoàn Kiếm vừa ra báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2020. Qua đó, UBND quận Hoàn Kiếm lập kế hoạch dự kiến với những phương hướng phát triển ngành kinh tế - xã hội năm 2021 tới.

Trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm.

Khái quát chung tình hình kinh tế - chính trị năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng; năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXV và là tiền đề cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2021 - 2025. Do sự bùng phát, diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tình trạng khan hiếm hàng hóa và giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại một số thời điểm tăng cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, lượng khách du lịch đến lưu trú trên địa bàn quận giảm mạnh, nhiều cửa hàng kinh doanh, cơ sở lưu trú dừng hoạt động, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng. Song với tinh thần chủ động, trách nhiệm; tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019; đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy, sự phối hợp, giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức chính trị - xã hội , cùng với quyết tâm nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, UBND 18 phường và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân; UBND quận đã cùng với cả hệ thống chính trị quận, phường triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo điều hành cân đối ngân sách linh hoạt, tiết kiệm và tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp phục hồi kinh tế, ngành du lịch quận sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 với kết quả như sau:     

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ năm 2020 ước giảm 13,4%; doanh thu ngành du lịch ước giảm 82,2% so với kế hoạch. Công tác quản lý thu NSNN được tập trung chỉ đạo, tổng thu NSNN trên địa bàn quận năm 2020 ước đạt 10.212,1 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán Thành phố giao, tăng 3,8% so với cùng kỳ (thuế ngoài quốc doanh ước đạt 6.165,3 tỷ đồng, bằng 86,2% dự toán Thành phố giao, giảm 12,9% so với cùng kỳ); thu thuế do quận thực hiện ước đạt 3.748,4 tỷ đồng, bằng 112,4% dự toán Thành phố giao, bằng 130,5% so với cùng kỳ. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi NSNN số tiền 101,2 tỷ đồng (tương ứng 22,8% trong chi thường xuyên, gồm 10% tiết kiệm từ đầu năm và 12,8% tiết kiệm do ảnh hưởng của dịch Covid-19), để cắt giảm chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết, nhiệm vụ không triển khai thực hiện. Thu ngân sách quận hưởng sau điều tiết ước đạt 1.850,1 tỷ đồng, bằng 131,9% so với cùng kỳ, bằng 107,8% dự toán năm. Chi NSNN ước đạt 1.171,3 tỷ đồng , bằng 95,9% dự toán năm.

Ông Phạm Tuấn Long - Tân chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đến năm 2021, quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính quyền quận theo Thông báo số 2582-TB/TU, ngày 07/5/2020 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm”. Tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai các chương trình, đề án toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai kế hoạch phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phối hợp với Thường trực HĐND quận, Ủy ban MTTQ quận chuẩn bị nội dung và tổ chức tổng kết về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác phục vụ, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, triển khai thí điểm việc không tổ chức HĐND phường theo Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, HĐND, UBND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các cấp.

Tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu để đảm bảo mục tiêu duy trì tốc độ phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; các dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở một số phường, các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận...

Tổ chức thí điểm phát triển kinh tế ban đêm ngay sau khi có chỉ đạo của Thành phố. Hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù quận Hoàn Kiếm đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh, bền vững về TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn quận; kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, quá diện tích, thu quá giá quy định; tập trung giải quyết triệt để các điểm, tụ điểm phức tạp. Tập trung triển khai hiệu quả Phương án đảm bảo VSMT, Phương án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận; duy trì kiểm tra thường xuyên không để xảy ra việc tái sử dụng bếp than tổ ong của người dân trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ.

Duy trì tốt hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Hàng Giấy và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu vực bảo tồn cấp 1 - khu phố cổ Hà Nội; triển khai Đề án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm ngay sau khi Thành phố phê duyệt.

Tập trung thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị các tuyến phố theo kế hoạch năm 2021. Tiến hành các thủ tục lập Đề án nghiên cứu phát huy các giá trị lịch sử nhằm định hướng phát triển cho khu phố cũ quận Hoàn Kiếm thành vùng di sản; Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường cách mạng tháng Tám kết hợp với các trung tâm thương mại; Đề án phát triển khu vực bãi giữa, bãi ven sông Hồng trên địa bàn quận thành công viên đô thị văn hóa, vui chơi giải trí. Triển khai thi công quan trắc khảo sát các ô vòm đá từ ô 61 đến 64 (04 vòm) và từ ô 84 đến 92 (09 vòm) thuộc Dự án cải tạo thí điểm một số ô vòm cầu đường sắt đô thị phía Nam cầu Long Biên. Tiếp tục duy trì và phát huy giá trị không gian bích họa phố Phùng Hưng. Thực hiện tốt công tác cấp phép xây dựng; tăng cường công tác quản lý TTXD; tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm TTXD còn tồn đọng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà đất gắn với khai thác có hiệu quả quỹ nhà, đất trên địa bàn, phục vụ phát triển KT-XH của quận; tập trung rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Ban hành Kế hoạch quy hoạch, sắp xếp, đầu tư cải tạo mạng lưới trường học và quản lý nhà đất quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2020-2025.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Phố Sách Hà Nội. Ban hành kế hoạch GPMB và tu bổ tôn tạo các di tích trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2026. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập quận Hoàn Kiếm (31/5/1960 - 31/5/2020).

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế gắn với thực hiện tốt chương trình y tế, các tiêu chí Quốc gia y tế phường giai đoạn đến năm 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm chăm lo người thuộc hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác giải quyết việc làm từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động trong độ tuổi trên địa bàn quận.

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANCT, TTATXH, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội diễn ra trên địa bàn; đặc biệt là phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng; tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100 % chỉ tiêu Thành phố giao. Tăng cường các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

Thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Thành phố và quận. Tập trung rà soát Kế hoạch của UBND quận về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận. Triển khai Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; rà soát, ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng một số phòng chuyên môn; phân bổ cấp phó của từng phòng chuyên môn thuộc UBND quận. Triển khai Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ điều hành tác nghiệp quận; duy trì tốt các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện, đồng thời triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của UBND Thành phố; thực hiện nghiêm, có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp 8 của Thành phố; duy trì tốt hoạt động Cổng thông tin điện tử quận, Cổng thông tin điện tử 18 phường và ngành giáo dục - đào tạo quận; Trang thông tin điện tử Hoàn Kiếm 360°.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của phát luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, nhất là việc tiếp dân thường xuyên của Chủ tịch UBND quận,  phường. Tập trung xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền , nhất là các đơn thư liên quan đến cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động phối hợp các sở, ngành Thành phố để giải quyết có hiệu quả các vụ việc tồn đọng, phức tạp; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để đơn thư vượt cấp, hình thành các điểm nóng. Triển khai thực hiện việc quản lý đơn thư trên phần mềm của Thành phố.

Sunshine Group miễn nhiệm Phó TGĐ thường trực

Ngày 31/12/2020, HĐQT Sunshine Group quyết định miễn nhiệm ông Nghiêm Hải Anh khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực. Cùng ngày, ông Hải Anh cũng thôi giữ chức Phó TGĐ thường trực Sunshine Homes.
2021-01-24 09:04:25

Hơn 3 triệu người được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng

Theo báo cáo của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tính đến tháng 12-2020, cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho 3.149.226 người, trong đó: 51.229 trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng; 1.812.372 người cao tuổi; 1.096.027 người khuyết tật và 189.598 đối tượng bảo trợ xã hội khác với tổng kinh phí hơn 18,050 nghìn tỷ đồng, bao gồm chi trợ cấp xã hội hằng tháng và mua thẻ bảo hiểm y tế.
2021-01-23 12:30:00

Người mẹ giải nhất cuộc thi 'Tôi chọn nghề': Tôi suýt 'bóp nát' đam mê của con

Chiều 22-1, lễ trao giải thi viết 'Tôi chọn nghề' lần II diễn ra tại TP.HCM. Những giọt nước mắt đã rơi khi các tác giả, nhân vật đoạt giải chia sẻ về câu chuyện theo học nghề của bản thân.
2021-01-23 10:26:18

Chuyện thượng úy công an nhiều năm gom sách vở quần áo cũ tặng trẻ em nghèo

Mỗi khi đọc được bài viết về một hoàn cảnh khó khăn, Thượng úy Triệu Văn Trọng, sinh năm 1990, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Lạng Sơn lại đau đáu tự hỏi: Phải làm sao để góp phần giúp đỡ mọi người vượt qua, tự tin với cuộc sống?
2021-01-23 10:15:23

Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội Đảng

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Ngoài đường phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ, Trung tâm Hội nghị quốc gia – nơi sẽ diễn ra Đại hội cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng.
2021-01-23 10:09:00

Viện Trí Việt: “Toạ đàm Chuyển đổi số, cơ hội và thách thức của Việt Nam”

Sáng ngày 23/1 tại số 1 Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn, Bắc Ninh sẽ diễn ra buổi toạ đàm học thuật: Chuyển đổi số, cơ hội và thách thức của Việt Nam.
2021-01-23 07:56:39
Đang tải...