Quảng Ninh: Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024 với kết quả nổi bật, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước

2024-04-09 19:33:30 0 Bình luận
Tại buổi họp báo thường kỳ quý I năm 2024, ông Ngô Quang Hưng, Chánh văn phòng UBND, người phát ngôn báo chí UBND tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 với những kết quả thực sự khả quan.

Quang cảnh buổi họp báo

Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024 trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng thị trường tài chính, nợ công tại nhiều quốc gia còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức; cạnh tranh chiến lược, phân tách chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường… Tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức dự báo có thể nhiều hơn, nhất là yếu tố đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP bền vững hai con số khi quy mô nền kinh tế hết năm 2023 đã ở mức cao; đồng thời vừa phải tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, mới phát sinh.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay từ cuối tháng 12/2023; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; ban hành các kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong tổ chức thực hiện, giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và đạt được những kết quả tích cực, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Về kết quả kinh tế - xã hội quý I năm 2024: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,79%, tăng 0,32% so với Kế hoạch đề ra (8,47%), xấp xỉ tương đương với cùng kỳ (CK tăng 8,80%), nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 25,95% so với cùng kỳ, là động lực tăng trưởng chính; ngành du lịch tăng 12,98%, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 5,37 triệu lượt, tăng 11% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.513 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, bằng 94% cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa đạt 8.747 tỷ đồng, bằng 21% dự toán, bằng 85% cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.762 tỷ đồng, bằng 37% dự toán, bằng 118% cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 14.693 tỷ đồng, đến ngày 29/3/2024 đã phân khai chi tiết 99,9% (14.686 tỷ đồng), giải ngân 1.995 tỷ đồng, ước đạt 13,66% Kế hoạch HĐND tỉnh giao (14.606 tỷ đồng), đạt 14% Kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm (14.278 tỷ đồng), cao hơn bình quân trung cả nước (13,7%) - Số liệu Sở KH&ĐT đã báo cáo Bộ KH và ĐT. Theo số liệu giải ngân của tỉnh, đến 01/4/2024 giải ngân đạt 7,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao và đạt 8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Ông Ngô Quang Hưng, chánh văn phòng UBND tỉnh thông tin về tình hình KT- XH của tỉnh quý 1 năm 2024 tại buổi họp báo

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tập trung triển khai, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doạn nghiệp, người dân; tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 851,3 triệu USD, đạt 28,3% kế hoạch năm.

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về chất lượng, tạo bước chuyển trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo. Đến nay, nhiều mục tiêu quan trọng của các Chương trình mục tiêu được triển khai, đạt kết quả: 13/13 địa phương cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó huyện Đầm Hà và Tiên Yên là 02 huyện đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; huyện Bình Liêu là huyện, miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025); tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó nhiều mục tiêu đã thực hiện vượt; đã hoàn thành Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 sớm hơn 3 năm so với mục tiêu đặt ra trong Quyết định 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; duy trì khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Phát huy kết quả đạt được của quý I, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, trong đó tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, nhất là Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết số 20 ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 176 ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh gắn với Chủ đề công tác năm của tỉnh về "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh". Trong đó: Bảo đảm 3 trụ cột giữ vững tăng trưởng kinh tế 2 con số: Công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung ở Khu kinh tế Quảng Yên, Móng Cái; Đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách; Du lịch, dịch vụ, kinh tế biển. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, nhất là các dự án khởi công mới năm 2024. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thúc đẩy tiến độ, nâng cao tỷ lệ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng công trình, dự án. Phấn đấu đến 30/6/2024 giải ngân đạt tối thiểu 50%, đến 30/9/2024 giải ngân đạt tối thiểu 80% và đến 31/12/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư giao đầu năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, thân thiện môi trường, suất vốn đầu tư cao, đóng góp lớn ngân sách; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông điểm nghẽn; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, trì trệ.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

CLB Tennis báo chí Nghệ An dâng hương Bác Hồ, tặng quà trẻ khuyết tật

Sáng 22/5, câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An (CLB) đã tổ chức dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Mái ấm Lâm Bích, Tu viện Mến Thánh Giá - Trang Nứa, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
2024-05-22 16:23:00

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:29:48

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:21:26

Nghệ An: Xúc động Lễ bàn giao hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.
2024-05-21 20:22:00

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00
Đang tải...