Thành phố Tân An, Tỉnh Long An: Viết tiếp vụ đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhiều tố cáo vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai cần làm sáng tỏ

2020-03-24 20:01:29
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Báo điện tử Hòa nhập (hoanhap.vn) đã đăng bài: “Cựu chiến binh tố chính quyền Long An lạm quyền “cố tình” làm khó “giấu” chứng nhận QSDĐ của dân” phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Nhiều, sinh năm 1952, là Đại tá Quân đội, cựu chiến binh, thương binh, đã nghỉ hưu, hiện ngụ tại 402 Quốc lộ 62, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An; ông nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Long An (Quân khu 7) - Đơn vị 3 lần anh hùng LLVT nhân dân, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, bức xúc tố cáo việc quyền lợi chính đáng, hợp pháp về đất đai của ông bị chính quyền các cấp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương “treo” nhiều năm và giải quyết không đúng pháp luật. Sau khi bài báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Trần Văn Cần đã ra Văn bản số 5901/UBND - NCTCD ngày 23/10/2019 trả lời đơn của ông Nhiều, chỉ đạo xử lý vụ việc và kết quả là 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 11804 và 3487 của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đã được “trao trả” cho đương sự . Chúng tôi hoan nghênh việc tiếp thu và giải quyết đơn thư của lãnh đạo tỉnh Long An “đúng người, đúng pháp luật” về trường hợp này. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bài 2: Tại sao có việc hiểu sai, thực hiện không đúng Quyết định 04/2012 QĐ -BPKCTT ngày 26/10/2012 của Toà án nhân dân Thành phố Tân An, tỉnh Long An ?

Ngày 20/01/2020 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nhiều lại tiếp tục gửi đơn đến ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (GĐSTNVMTTLA) và cơ quan báo chí, tố cáo 2 thuộc cấp của ông Thành là ông Hồ Hoài Vũ - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An (PGĐVPĐKĐĐTLA) và ông Phan Việt Linh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An (GĐCNVPĐKĐĐTTPTA) về việc không nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, thực hiện không đúng Quyết định 04/2012 QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của Toà án nhân dân TP Tân An (sau đây gọi tắt là QĐ 04), cản trở không cho ông Nhiều giao dịch đảm bảo với ngân hàng 2 thửa đất 11804 và 4387, tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về quyền lợi hợp pháp của ông Nhiều.

Để rộng đường dư luận, nhằm tiếp tục xác minh làm sáng tỏ vụ việc, chúng tôi mô tả lại nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhiều như sau:

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần (văn bản số 5901/UBND-NCTCD ngày 23/10/2019), ông Nhiều và gia đình được UBND TP Tân An “trao trả” 2 sổ đỏ của 2 thửa đất 11804 và 4387 đã bị “tạm giữ” nhiều năm. Tuy nhiên, khi ông Nhiều đem 2 cuốn “sổ đỏ” ấy đi làm thủ tục giao dịch thế chấp để vay ngân hàng thì bị ông Phan Việt Linh và ông Hồ Hoài Vũ ra văn bản...ngăn cản, lý do là 2 cuốn sổ đỏ này vẫn bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nghĩa là bị “dừng giao dịch” do QĐ 04 vẫn còn hiệu lực ! Ông Nguyễn Văn Nhiều cho rằng, mặc dù cho đến nay chưa có văn bản nào bãi bỏ QĐ 04, nhưng 2 thửa đất của ông Nhiều và bà Tám trên đây nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QĐ 04, nên việc không cho ông giao dịch với ngân hàng là trái với quy định của pháp luật và trái với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Sự việc bắt đầu từ ngày 05/12/2019, ông Nhiều đem 2 cuốn sổ đỏ và hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công TP Tân An (TTHCCTPTA) để làm thủ tục vay tiền ngân hàng, được cơ quan này tiếp nhận hồ và hẹn trả kết quả vào ngày 05/12/2019 theo quy định của pháp luật. Đúng hẹn, ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đến nhận kết quả, nhưng chỉ nhận được 2 công văn số 1324/CN.VPĐK ngày 05/12/2019 và công văn số 230 CN.VPĐK ngày 05/12/2019 đều do ông Trần Thiện Thanh - Phó Giám đốc VPĐKĐĐTTPTA ký tên có nội dung kiến nghị cấp trên là VPĐKĐĐTLA cho ý kiến tạm dừng giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và 4387.

Tiếp theo, đến ngày 18/12/2019 VPĐKĐĐTLA ban hành Thông báo số 343 V/v không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhiều ông do ông Hồ Hoài Vũ - Phó giám đốc VPĐKĐĐTLA ký tên. Đến ngày 11/12/2019,  Chi nhánh VPĐKĐĐTTPTA (cơ quan cấp dưới của ông Hồ Hoài Vũ) tiếp tục ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 do ông Phan Việt Linh - Giám đốc Chi nhánh ký tên có nội dung trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với thửa đất số 11804 và 4387.

Trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Nhiều trình bày rõ quá trình lịch sử đất đai hợp pháp của ông là: Ông Nhiều nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Rượu Phúc An Khang, thửa đất số 4384, tờ bản đồ số 3, diện tích 6864 m2 ngày 28/2/2018, và thửa đất số 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích 278 m2 ngày 12/3/2018, được cơ quan cấp thẩm quyền tỉnh Long An cho phép, được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở thửa 4384 ngày 07/3/2018, thửa 4387 ngày 21/3/2018  theo đúng quy định của pháp luật về Đất đai. Sau đó, ông Nhiều tách một phần thửa đất số 4384, tờ bản đồ số 3, diện tích 6.864 m2 chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch chung của TP Tân An, đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Tân An đến năm 2020, được UBND TP Tân An phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tiếp theo, ông Nhiều đã chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 5 người (trong đó có một phần của ông Nhiều tự xin tách thửa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông Nhiều vẫn đứng tên và bà Nguyễn Thị Tám - vợ ông Nhiều vẫn đứng tên, ngay tình). Tổng cộng 6 hộ, tách từ một phần thửa đất số 4384, tờ bản đồ số 3, diện tích 6.864 m2 được chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về Đất đai. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nhiều có chuyển đổi mục đích sử dụng thửa  số 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích 278 m2 từ đất sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở tại đô thị, được cơ quan tham mưu chuyên môn, UBND TP Tân An cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật về Đất đai. Như vậy, quá trình “biến động” toàn bộ các thửa đất của ông Nhiều và bà Tám trên đây, trong đó, đặc biệt là đất của 6 hộ tách từ thửa đất 4384, tờ bản đồ số 3, diện tích 6.864 m2 là đúng quy định của pháp luật, nói cách khác là được pháp luật bảo vệ, vậy, đương nhiên, ông Nhiều, bà Tám hoàn toàn được quyền sử dụng giao dịch hợp pháp các  thửa đất đó. Việc các cơ quan chức năng cản trở ông Nhiều giao dịch với ngân hàng là hoàn toàn phi lý, trái pháp luật.

Ông Nhiều dẫn chứng cụ thể các cơ sở mà ông tố cáo là: Tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ là: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; Mà phải công nhận Quyền chung của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về Đất đai. Thêm nữa, căn cứ khoản 2, Điều 133 Bộ luật dân sự 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2017) quy định “ Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người  thứ ba, ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu’’. Thêm nữa, theo Quy định của Chính phủ tại khoản 5, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết về Đất đai là: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thêm nữa, căn cứ vào Văn bản số: 5901/UBND-NCTCD ngày 23/10/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Long An là: UBND tỉnh Long An giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An thu hồi đối với Công văn số 115/CN.VPĐK ngày 21/02/2019 của Chi nhánh VPĐKĐĐ tại TP Tân An và Công văn số 116/VPĐKĐĐ ngày 15/02/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ liên quan đến các thửa đất số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3 của ông Nguyễn Văn Nhiều.

Như vậy, các cơ sở pháp lý mà ông Nhiều chứng minh đã quá rõ ràng, nhưng 2 ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh đã không “quan tâm” đến mà chỉ có nhận thức rằng: QĐ 04 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thửa đất số 4384, 4387 vẫn còn hiệu lực nên đã đơn phương trả lại hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, trực tiếp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch bảo đảm trái luật đối với 2 thửa đất trên ! Ở đây, cần nói rõ là: Hành vi này của ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh, thực chất, đã đi ngược lại điểm d, khoản 2, điều 106 Luật Đất đai 2013, khoản 2 điều 133 Bộ Luật dân sự 2015, khoản 5 điều 87 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Văn bản chỉ đạo số 5901/UBND - NCTCD ngày 23/10/2019 của chủ Chủ tịch UBND tỉnh Long An !

Ông Nguyễn Văn Nhiều đặt câu hỏi: Tại sao những quy định của pháp luật đang có hiệu lực của Nhà nước ta đã chỉ rõ mà 2 ông Hồ Hoài Vũ và Phan Việt Linh lại bỏ quên (hoặc cố tình bỏ qua) ? Nếu 2 ông cho rằng, việc làm của mình là đúng thì những cơ sở pháp lý của 2 ông là gì ? Trong quá trình thực thi công vụ, 2 ông có lắng nghe và nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ, khách quan, thấu đáo, vô tư không mà cứ “khăng khăng” cản trở không cho giao dịch đảm bảo 2 thửa đất 11084 và 4387 trong khi ông Nhiều đã chứng minh đầy đủ chứng cứ pháp lý được phép giao dịch ? Sự nghi vấn này buộc dư luận phải đặt vấn đề: Một là, Có hay không sự liên quan về lợi ích của ông Linh và ông Vũ với ngân hàng Eximbank và Toà án nhân dân TP Tân An ? Hai là, hoặc 2 ông thiếu trình độ hiểu biết chuyên môn về những Quy định của pháp luật xung quanh vụ việc này ? Đây còn là thái độ vô cảm, vô trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước khi tiếp xúc giải quyết công việc với dân, nhất là gia đình chính sách như ông Nguyễn Văn Nhiều, thái độ này, vốn xa lạ với Nhà nước ”của dân, do dân, vì dân” mà Đảng ta đã chỉ rõ. Điều chắc chắn là 2 ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh đều biết rất rõ là: Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân: Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai năm 2013. Việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai: Người có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 96, 97, 98 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về Đất đai.

Ông Phan Việt Linh - Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ tại TP Tân An

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Sổ đỏ” thửa đất số 4387 của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám

 

“Sổ đỏ” thửa đất số 11804 của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám

 

Trong đơn, ông Nguyễn Văn Nhiều cũng yêu cầu ông Võ Minh Thành -Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Long An - với tư cách là người đứng đầu quản lý nhà nước về lĩnh vực TN và MT của tỉnh và là cấp trên của 2 ông Hồ Hoài Vũ và Phan Việt Linh - có chỉ đạo cụ thể để giải quyết đơn tố cáo của ông Nhiều theo quy định của pháp luật, buộc ông Hồ Hoài Vũ và  ông Phan Việt Linh phải nghiêm túc thực hiện hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều, bà Nguyễn Thị Tám, ngay tình, đối với 2 thửa đất số 11804 và 4387, tờ bản đồ số 3, theo Giấy tiếp nhận hồ sơ số 000.30.28.H39-051219-0088 ngày 05/12/2019 của TTHCC TP Tân An theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhiều cũng yêu cầu ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Long An buộc ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Tám, ông Nguyễn Văn Nhiều theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/06/2017, kể từ ngày 05/12/2019 đến khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trong đơn, ông Nguyễn Văn Nhiều cũng bày tỏ tâm tư là một cựu chiến binh, thương binh: “Tôi luôn xác định rõ là phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là về lĩnh vực đất đai, tôi chỉ muốn yên ổn trong cuộc sống hoà bình, hoàn toàn không muốn đi thưa kiện gì cả. Nhưng vì, các cơ quan chuyên môn chức năng của tỉnh Long An và TP Tân An (cụ thể là ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh) đã cố tình hiểu sai, không làm đúng các quy định của pháp luật trong thi hành công vụ, làm thiệt hại nghiêm trọng kéo dài đến quyền lợi hợp pháp của tôi, nên “cực chẳng đã” tôi buộc phải viết đơn tố cáo, cũng chỉ với mục đích được giải quyết đúng pháp luật mà thôi”.

Ngay sau khi tiếp nhận và nghiên cứu đơn thư trên của cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Nhiều, phóng viên chúng tôi đã liên hệ với ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh để tìm hiểu thêm sự việc nhưng cả 2 ông đều không nghe máy (chuông có đổ). Sau đó, phóng viên đã gọi trực tiếp cho ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Long An để xác minh. Ông Thành cho biết: “Vụ việc của ông Nhiều, ông Hoà chúng tôi đã thụ lý đơn thư, có lên lịch mời đối thoại, hình như là trong tuần tới làm việc, sẽ làm theo đúng Luật tố cáo”.

Như vậy là, nhóm phóng viên chúng tôi mới có được rất ít thông tin về phía lãnh đạo Sở TN và MT tỉnh Long An và các cơ quan chuyên môn cấp dưới của Sở này khi xác minh vụ việc. Rất mong được các đồng chí và các cơ quan liên quan hợp tác, tạo điều kiện, cung cấp thêm sớm nhất thông tin, góp phần làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung đơn thư của ông Nguyễn Văn Nhiều, nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành và trao đổi trực tiếp với ông Nhiều, chúng tôi thấy, đồng chí Giám đốc Sở TN và MT Tỉnh Long An nên xem xét thấu đáo sự việc, có chỉ đạo cho ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh rà soát lại quy trình làm việc và cần phải sửa chữa ngay, nếu phát hiện ra sai sót, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám trong giao dịch đảm bảo với ngân hàng 2 thửa đất 11804 và 4387  nêu trên. Trường hợp Sở TN và MT tỉnh Long An và thuộc cấp thấy rằng mình đúng thì cần chứng minh cụ thể bằng các cơ sở pháp lý theo quy định và giải quyết sao cho thấu lý, đạt tình về quyền lợi của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám. Chúng ta cần dũng cảm nhìn thẳng vào bản chất của sự việc để hợp tác giải quyết dứt điểm, tránh để sự việc phức tạp thêm, trên cơ sở pháp luật, nhưng phải vì dân theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Tháng 1/2023, vốn FDI đăng ký đạt 1,2 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu tiên của năm 2023 đã có 153 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký.
2023-02-02 17:57:40

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ

Theo tin từ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, công dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (AAS) khóa 2024 từ ngày 1-2 đến ngày 1-5-2023.
2023-02-02 09:06:38

Hiệu quả vốn vay ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn An Giang

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
2023-02-02 08:57:03

Phạt rạp phim không giảm giá cho người có công, người khuyết tật

Xử phạt rạp chiếu phim nếu không miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em… Sửa quy định nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, thống nhất mức thu phí đăng ký cư trú trên cả nước là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2.
2023-02-02 08:00:00

TP.HCM yêu cầu nhanh chóng sản xuất kinh doanh trở lại bình thường sau Tết

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các đơn vị tập trung, nhanh chóng đưa các hoạt động của thành phố trở lại bình thường, tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống...
2023-02-01 16:34:23

TP.HCM đánh giá việc chăm lo người có công Tết Quý Mão 2023 

Sáng 1/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2023.
2023-02-01 14:43:34
Đang tải...