Hà Nội: Xe khách vi phạm bị TTGT xử phạt khu bến Mỹ Đình tăng cao gần 40%

2021-04-26 14:38:45
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong 3 tháng đầu năm 2021 đã lập biên bản vi phạm hành chính 4.574 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt 10.846.390.000 đồng (ban hành 4.309 Quyết định xử phạt, phạt tiền 9.913.840.000đồng), tạm giữ 22 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 136 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 14 phương tiện; đạt 20,96% chỉ tiêu đề ra năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tập trung kiểm tra, xử lý các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt) vi phạm dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông và các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng quy định, vi phạm kích thước thành thùng xe, vệ sinh môi trường giao thông... đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021.

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4.574 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt 10.846.390.000 đồng (ban hành 4.309 Quyết định xử phạt, phạt tiền 9.913.840.000đồng), tạm giữ 22 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 136 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 14 phương tiện; đạt 20,96% chỉ tiêu đề ra năm 2021. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 310 trường hợp (tương đương 7,27%).

Đội Thanh tra Gia thông vận tải Sóc Sơn kiểm tra, xử lý xe quá khổ quá tải tại quốc lộ 3 Sóc Sơn (Hà Nội).

Vận tải hành khách

Đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 1.517 trường hợp, phạt tiền 1.888.850.000 đồng, tạm giữ 12 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 122 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 172 vụ (tương đương 12,79%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng tương đương 0,11%). Cụ thể:

Xe khách tuyến cố định: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 708 trường hợp, phạt tiền 1.019.650.000 đồng, tạm giữ 6 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 75 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 106 vụ, tương đương 17,61%, số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 66.150.000 đồng, tương đương 6,94%.

 Xe khách hợp đồng: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 415 trường hợp, phạt tiền 546.150.000 đồng, tạm giữ 04 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 439 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 14 vụ, tương đương 3,49%, số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 50.250.000 đồng, tương đương 8,43%.

Xe taxi: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 370 trường hợp, phạt tiền 290.050.000 đồng, tạm giữ 1 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 04 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 73 vụ, tương đương 24,58%, số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 16.150.000 đồng, tương đương 5,29%.

Xe buýt: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 24 trường hợp, phạt tiền 33.000.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 21 vụ, tương đương 46,67%, số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 2.250.000 đồng, tương đương 7,32%.

Kiểm tra, xử lý tại khu vực các bến xe khách

Khu vực bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường tiếp nối (Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Hoàng): Lập biên bản VPHC 462 trường hợp, phạt tiền 546.100.000 đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 38 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 121 vụ (tương đương 35,28%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 143.500.000 đồng (tương đương 35,56%).

Khu vực bến xe Giáp Bát và các tuyến đường tiếp nối (Giải Phóng, Kim Đồng): Lập biên bản VPHC 139 trường hợp, phạt tiền 121.700.000 đồng, tạm giữ 1 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 11 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 21 vụ (tương đương 17,8%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 13.500.000 đồng (tương đương 12,48%).

Khu vực bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường tiếp nối (Trần Thủ Độ, Pháp Vân, Ngọc Hồi): Lập biên bản VPHC 92 trường hợp, phạt tiền 137.700.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 11 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 17 vụ (tương đương 22,67%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 23.700.000 đồng (tương đương 20,79%).

Khu vực bến xe Yên Nghĩa và các tuyến đường tiếp nối (Trần Phú, Quang Trung): Lập biên bản VPHC 35 trường hợp, phạt tiền 75.500.000 đồng, tạm giữ 01 phương tiện và tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 7 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 3 vụ (tương đương 9,38%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 7.700.000 đồng (tương đương 11,36%).

Khu vực bến xe Gia Lâm và các tuyến đường tiếp nối (Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ): Lập biên bản VPHC 31 trường hợp, phạt tiền 64.100.000 đồng, tạm giữ 1 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 4 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 2 vụ (tương đương 6,9%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 4.500.000 đồng (tương đương 7,55%).

Khu vực bến xe Sơn Tây: Lập biên bản VPHC 4 trường hợp, phạt tiền 5.000.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 3 vụ (tương đương 42,86%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 2.400.000 đồng (tương đương 32,43%).

Kiểm tra, xử lý vận tải hàng hóa

Đã lập biên bản vi phạm hành chính 2.003 trường hợp, phạt tiền 7.027.450.000 đồng, tạm giữ 24 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 175 trường hợp, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 14 xe ô tô tải. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 6 vụ, tương đương 0,25%, số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 1.161.300.000 đồng, tương đương 14,18%.

Trong đó vi phạm quá khổ, quá tải: Đã lập biên bản vi phạm hành chính 262 trường hợp, phạt tiền 3.240.800.000 đồng, tạm giữ 6 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 111 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 53 vụ (tương đương 16,82%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 860.100.000 đồng (tương đương 26,53%).

Vi phạm kích thước thành thùng xe: Đã lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp, phạt tiền 304.200.000 đồng, tước tem kiểm định ATKT & BVMT 14 xe ô tô tải. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 2 vụ, (tương đương 12,5%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 61.700.000 đồng (tương đương 20,28%).

Xe đi vào đường cấm: Đã lập biên bản vi phạm hành chính 48 trường hợp, phạt tiền 75.900.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 48 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 12 vụ, (tương đương 20%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 29.050.000 đồng (tương đương 38,27%).

Rơi vãi, lôi kéo đất đá: Đã lập biên bản vi phạm hành chính 864 trường hợp, phạt tiền 2.627.400.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 147 vụ (tương đương 14,54%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 392.300.000 đồng (tương đương 14,93%).

Vi phạm khác (Xe dừng, đỗ sai quy định,…): Đã lập biên bản vi phạm hành chính 815 trường hợp, phạt tiền 779.150.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 221 vụ (tương đương 37,21%), số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 181.850.000 đồng (tương đương 23,34%).

Đội Thanh tra Giao thông vận tải Nam Từ Liêm kiểm tra, xử lý xe khách tại đường Phạm Hùng (gần bến xe Mỹ Đình).

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động bến thủy nội địa sai phép, trái phép, phương tiện thủy chở khách, hàng hóa vi phạm pháp luật giao thông đường thủy; kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh trên sông, hồ trái quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Suối Yến, phục vụ Lễ hội chùa Hương; đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính: Lập biên bản VPHC 1 trường hợp, phạt tiền 7.500.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 9 vụ (tương đương 90%); số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm 1.450.000 đồng (tương đương 16,2%).

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tập trung giải quyết vi phạm trên các tuyến phố thuộc địa bàn 12 quận nội thành, các vi phạm lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để kinh doanh buôn bán hàng, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, dựng lều lán, mái che... gây cản trở giao thông, mất trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm trông giữ phương tiện không phép, sai phép; các phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định gây ùn tắc giao thông, tập trung xử phạt vi phạm tại các quận nội thành, các khu di tích lịch sử, đình, đền, chùa, khu vực tổ chức lễ hội.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính: Lập biên bản VPHC 1.053 trường hợp, phạt tiền 1.922.590.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 153 vụ (tương đương 17%); số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng  349.810.000 đồng (tương đương 22,24%).

Trong đó: Vi phạm dừng, đỗ xe trái quy định: 687 trường hợp, phạt tiền 609.250.000 đồng; Vi phạm trông giữ phương tiện: 121 trường hợp, phạt tiền 613.000.000 đồng, cụ thể: Chiếm dụng trái phép lòng đường để trông giữ phương tiện: 37 trường hợp, phạt tiền 166.500.000 đồng, Chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ phương tiện: 55 trường hợp, phạt tiền 265.000.000 đồng. Tổ chức hoạt động trông giữ phương tiện trái phép: 29 trường hợp, phạt tiền 181.500.000 đồng. Vi phạm kinh doanh bày bán hàng hóa trái phép: 28 trường hợp, phạt tiền 63.650.000 đồng. Vi phạm thi công công trình, đào hè, đào đường: 08 trường hợp, phạt tiền 48.000.000 đồng. Vi phạm khác: 5 trường hợp, phạt tiền 15.250.000 đồng.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2021 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã bố trí tổng số 66 vị trí chốt trực, huy động 160 cán bộ, thanh tra viên, nhân viên trong 1 ca trực. Trong đó, 59 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm; 7 vị trí tại khu vực các bến xe (Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm;

Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng (Đội Hai Bà Trưng).

Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ trông cây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hoàng thành Thăng Long; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Thành phố tại nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - đường Cổ Linh, quận Long Biên.

Phân công cán bộ, nhân viên ứng trực 24h/24h tại các đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn Thành phố.

Tạp chí doanh nghiệp & Hội nhập có tân Tổng biên tập

Nhà báo Nguyễn Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập vừa được Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.
2021-05-10 13:20:35

Vĩnh Phúc: Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc và thôn Đại Nội

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc và thôn Đại Nội (xã Bình Định) trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/5 đến 0h ngày 24/5/2021.
2021-05-09 23:40:46

Vĩnh Phúc: Tập trung toàn lực chống dịch COVID-19

Vĩnh Phúc chủ động các kịch bản chống dịch COVID-19, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh chiều 9/5.
2021-05-09 23:17:42

Hà Nội thông báo 5 ca nhiễm Covid-19 mới trong sáng 9/5

HOANHAP.VN - Sáng 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng.
2021-05-09 07:59:45

Vĩnh Phúc: Điều tra về clip 'nóng' nghi ở quán bar Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc xác minh, làm rõ về các clip lan truyền trên mạng xã hội về cảnh "thác loạn" được cho là của quán bar Sunny (TP Phúc Yên).
2021-05-08 23:47:17

Vĩnh Phúc: Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên bị đình chỉ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định tạm đình chỉ Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch huyện Bình Xuyên do chậm tham mưu về các biện pháp phòng chống dịch.
2021-05-08 23:22:41
Đang tải...