Văn bản phản hồi của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

2023-12-07 14:32:16 0 Bình luận
Ngày 21/08/2023, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn kiến nghị, phản ánh ghi ngày 15/08/2023 (kèm theo hồ sơ) của cựu chiến binh Vũ Thị Huệ (Sinh năm: 1944), thường trú tại: Số 123A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ của CCB Vũ Thị Huệ gửi Tòa soạn

 Trong Đơn kiến nghị, phản ánh cựu chiến binh (CCB) Vũ Thị Huệ viết: Tôi là mẹ đẻ của chị Trần Thị Thu Hoàn. Năm 1995, chị Hoàn làm việc tại Đức đã rủ một người bạn cùng làm ăn là anh Tùng (Thời điểm đó cũng sinh sống và lao động tại Đức) chung tiền để mua đất. Anh Tùng, chị Hoàn đã gửi cho tôi số tiền tính theo vàng 9999 là 91 lượng để nhờ tôi đứng ra giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với bất động sản có địa chỉ số 45B Thống Nhất, phường Trần Phú, thị xã Hải Dương (Sau đổi thành số 240 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Ngày 29/6/1995, tôi và chồng là ông Trần Gia đã thay mặt anh Tùng, chị Hoàn nhận chuyển nhượng diện tích 215m2 đất có địa chỉ tại số nhà 45B Thống Nhất, phường Trần Phú, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương từ vợ chồng ông Vương Trọng Huân và bà Đinh Thị Tín. Tôi cũng đã thanh toán đầy đủ số tiền chuyển nhượng đất cho ông Huân bà Tín là 91 lượng vàng 9999 (Có hợp đồng mua bán nhà đất và kí xác nhận đã nhận đủ tiền của gia đình ông Huân bà Tín). Do anh Tùng, chị Hoàn lao động ở nước ngoài lúc đó chưa có điều kiện về Việt Nam để kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục để được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên anh Tùng, chị Hoàn đã nhờ tôi nhận uỷ quyền từ vợ chồng ông Huân, bà Tín với nội dung uỷ quyền như sau:

“…Chúng tôi bán bất động sản trên cho bà Trần Thị Thu Hoàn và ông Phùng Hoàng Tùng lấy số tiền bằng 91 cây (chín mươi mốt) cây vàng 999%. Số tiền bán nhà chúng tôi đã nhận đủ do bên mua giao. Nay do phải đổi chỗ ở đi nơi khác nên chúng tôi tự nguyện uỷ quyền lại cho bà Vũ Thị Huệ có địa chỉ như trên được toàn quyền thay mặt chúng tôi làm các thủ tục còn lại, ký kết các văn bản để chuyển quyền sở hữu nhà và sử dụng đất bất động sản trên của chúng tôi cho ông Phùng Hoàng Tùng và bà Trần Thị Thu Hoàn.” (Nội dung uỷ quyền này đã được Phòng Công chứng nhà nước số I tỉnh Hải Dương lúc bấy giờ chứng nhận)

Sau khi nhận bàn giao nhà và đất từ gia đình ông Huân bà Tín, tôi là người trực tiếp quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất này. Thời điểm đó, anh Tùng, chị Hoàn vẫn lao động tại Đức do vậy anh Tùng chị Hoàn cho tôi được sử dụng toàn bộ thửa đất này để kinh doanh. Gia đình tôi đã quản lý sử dụng thửa đất này từ năm 1995 cho tới năm 2007 khi UBND thành phố Hải Dương thu hồi đất để làm đường 52m kéo dài.

Ngày 19/12/2007, UBND thành phố Hải Dương ra Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để GPMB thi công dự án đường 52m. Địa phận phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Chấp hành nghiêm theo chủ trương, đường lối lãnh đạo của UBND thành phố Hải Dương, gia đình tôi đã thực hiện việc di dời và bàn giao mặt bằng lại cho Ban GPMB thành phố Hải Dương vào tháng 01/2008 để kịp tiến độ thi công đường 52m.

Ngày 04/12/2008, UBND thành phố Hải Dương ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc: Điều chỉnh diện tích thu hồi đất để GPMB thi công dự án đường 52m. Địa phận: Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương với nội dung điều chỉnh như sau: Thu hồi vĩnh viễn: 180,4m2.”

Ngày 05/12/2008, Ban GPMB thành phố đã mời tôi lên làm việc với nội dung giải quyết bố trí tái định cư tại khu vực đường 52m. Trong buổi làm việc, tôi đã đề nghị được cấp thêm một suất tái định cư do diện tích thu hồi đất lớn (180,4m2). Tuy nhiên một thời gian dài sau đó UBND thành phố Hải Dương vẫn không giao cho anh Tùng chị Hoàn đất tái định cư tại đường 52m. Tôi đã nhiều lần thay mặt anh Tùng chị Hoàn lên làm việc với Ban GPMB cũng như UBND thành phố Hải Dương yêu cầu giao đất tái định cư sớm để bảo vệ quyền lợi cho anh Tùng chị Hoàn.

Ngày 13/10/2010, Hội đồng GPMB thành phố đã mời tôi lên làm việc về việc bố trí vị trí tái định cư cho hộ bà Trần Thị Thu Hoàn và ông Phùng Hoàng Tùng. Tại biên bản buổi làm việc có nội dung: “Về việc giao đất tái định cư: Theo chủ trương của UBND thành phố tại thời điểm GPMB sẽ bố trí tái định cư cho các hộ đường Lê Thanh Nghị tại Khu tái định cư phía Nam đường 52m. Tuy nhiên, số lượng các lô tái định cư tại khu tái định cư phía Nam đường 52m không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế.”.

Sau đó, Ban GPMB đã vận động tôi khuyên anh Tùng chị Hoàn nhận đất tại đường Bà Triệu vì đường 52m đang vướng mắc khi thu hồi đất làm khu tái định cư. Ban GPMB đã hứa với tôi sẽ giao cho anh Tùng chị Hoàn 02 lô đất tái định cư và 01 lô đất mua theo giá chỉ đạo.

Ngày 23/11/2011, Ban GPMB thành phố Hải Dương đã mời tôi lên làm việc với nội dung đồng ý giao cho anh Tùng và chị Hoàn mỗi người một lô đất tại đường Bà Triệu (Khu G) để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với việc giao cho mỗi người một lô đất tái định cư tại đường Bà Triệu nên tôi làm đơn gửi tới UBND thành phố Hải Dương vào ngày 24/11/2011 với nội dung “Theo tiêu chuẩn, gia đình tôi (chị Hoàn) và anh Tùng phải được bố trí tái định cư tại mặt đường 52m, nhưng lô đất tại đường 52m thành phố chưa thu hồi được, để tạo thuận lợi cho thành phố, chúng tôi đồng ý nhận 2 lô đất tái định cư tại đường Bà Triệu. Xét thấy giá trị đất tại đường Bà Triệu hiện nay kém giá trị đất đường Lê Thanh Nghị nhiều nên để đỡ thiệt thòi cho chúng tôi, đề nghị UBND thành phố Hải Dương xét giải quyết cho chúng tôi 03 lô đất liền nhau ở Bà Triệu (Khoảng 225m2)”. Sau khi nhận được đơn của tôi, chính đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương đã phê vào đầu đơn với nội dung: “đồng ý giao 02 lô đất tái định cư cho hộ bà Hoàn ông Tùng và mua thêm 01 lô theo giá chỉ đạo.” Điều này phù hợp với biên bản ngày 13/10/2010.

Đến ngày 10/02/2012, anh Quảng cán bộ GPMB đã mời tôi lên làm việc với nội dung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương giải quyết giao cho anh Tùng chị Hoàn 02 lô đất tái định cư và 01 lô đất mua theo giá chỉ đạo

Sau đó, suốt thời gian từ tháng 02/2012 đến giữa năm 2014, UBND thành phố Hải Dương vẫn trì hoãn chưa giao đất cho anh Tùng chị Hoàn.

Ngày 21/7/2014, UBND thành phố Hải Dương có văn bản số 535/UBND –GPMB về việc giải quyết đề nghị giao đất tái định cư đối với 02 hộ ông Phùng Hoàng Tùng và bà Trần Thị Thu Hoàn dự án đường 52m (kéo dài), văn bản này đã trích dẫn Văn bản số 498/STNMT-G.Đất ngày 30/6/2014 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương giải quyết đề nghị của UBND thành phố. Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã khẳng định “Thời điểm kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ năm 2007 thì cả ông Tùng và bà Hoàn đều đang sinh sống tại Cộng hoà Liên bang Đức không sinh sống tại thửa đất nêu trên nên không đủ điều kiện để xem xét giao đất tái định cư (do không phải di chuyển chỗ ở)”.

Ngày 08/10/2014, UBND thành phố Hải Dương đã gửi công văn số 770/UBND-GPMB đến UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cho phép giao đất tái định cư cho 02 hộ bà Trần Thị Hoàn và ông Phùng Hoàng Tùng bị thu hồi đất thực hiện Dự án đường 52m kéo dài.

Ngày 30/7/2015, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn số 1699/UBND-VP về việc giải quyết vướng mắc GPMB thực hiện Dự án xây dựng đường 52m kéo dài thành phố Hải Dương với nội dung: “Ông Phùng Hoàng Tùng và bà Trần Thị Thu Hoàn không đủ điều kiện giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng đường 52m kéo dài thành phố Hải Dương.”

Nhận thấy hai công văn của UBND thành phố và UBND tỉnh Hải Dương không áp dụng đúng quy định pháp luật về bồi thường GPMB nên ngày 24/9/2015 tôi đã có “Giải trình đối thoại về việc giao đất tái định cư cho chị Trần Thị Thu Hoàn và anh Phùng Hoàng Tùng”. Trong nội dung văn bản này, tôi đã trích dẫn rõ các quy định pháp luật khẳng định việc anh Tùng, chị Hoàn đủ điều kiện để được giao đất tái định cư theo quy định tại Luật Đất đai 2003 (Sửa đổi bổ sung năm 2009) và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

 Đầu năm 2017, Thanh tra UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thực hiện văn bản 146 của UBND tỉnh giao cho anh Tùng chị Hoàn 03 suất đất với giá: 01 suất đất giá tái định cư, 01 suất đất giá chỉ đạo, 01 suất đất giá thị trường.

Ngày 13/11/2017 (tức là hơn 02 năm kể từ ngày tôi có văn bản giải trình đối thoại) UBND thành phố Hải Dương mới ra Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc giao đất ở cho ông Phùng Hoàng Tùng và bà Trần Thị Thu Hoàn tại Khu dân cư Đông Ngô Quyền (Giai đoạn 2) để thực hiện Dự án xây dựng đường 52m (kéo dài), thành phố Hải Dương. Theo quyết định này, UBND thành phố Hải Dương giao cho anh Tùng, chị Hoàn một suất tái định cư có hạn mức 120m2 với giá 4.800.000đồng/m2 và mua thêm 35.5m2 đất với giá 25.200.000đ/m2

Không đồng ý với nội dung Quyết định 2956/QĐ-UBND tôi đã khiếu nại và có nhiều đơn gửi thư tới UBND thành phố Hải Dương nên sau đó UBND thành phố Hải Dương ra Quyết định số 1725/QĐ-UBND 08/06/2018 về việc điều chỉnh thu tiền sử dụng đất giao cho ông Phùng Hoàng Tùng và bà Trần Thị Thu Hoàn tại Khu dân cư Đông Ngô Quyền (Giai đoạn 2) để thực hiện Dự án xây dựng đường 52m (kéo dài), thành phố Hải Dương. Quyết định này chỉ điều chỉnh giá đất của phần diện tích vượt quá từ 25.200.000 đ/m2 thành 6.000.000đ/m2 và vẫn không giao thêm một suất đất tái định cư cho anh Tùng chị Hoàn.

Sau đó năm 2019, tôi đã thay mặt anh Tùng chị Hoàn nhận 1 suất đất tái định cư tại đường Bà Triệu nhưng vẫn thiếu một suất đất tái định cư.

Tôi đã yêu cầu UBND thành phố Hải Dương cấp thêm một suất đất tái định cư nhưng UBND thành phố Hải Dương không đồng ý và ra quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 giữ nguyên Quyết định 2956/QĐ-UBND.

Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thành phố Hải Dương có nhiều nội dung phản ánh sai sự thật nên tôi đã khiếu nại Quyết định 522/QĐ-UBND. Tuy nhiên, UBND tỉnh Hải Dương vẫn giữ nguyên Quyết định 522/QĐ-UBND.

Trong các văn bản của cơ quan nhà nước đều nêu nội dung vận dụng các điều kiện có lợi nhất cho công dân (cho anh Tùng và chị Hoàn) nhưng ngược lại toàn làm sai các quy định của nhà nước, của Đảng nên tôi đã khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã thụ lý đơn khởi kiện của tôi và mời tôi lên làm việc trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Khi nhận được bản án của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, tôi vô cùng bất ngờ vì tôi là người trực tiếp khởi kiện và làm việc với Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Toà án cũng đã thụ lý đơn khởi kiện của tôi tuy nhiên trong bản án số 01/2020/HC-ST lại ghi tên anh Phùng Hoàng Tùng và chị Trần Thị Thu Hoàn là người trực tiếp khởi kiện. Trong bản án đã ghi là anh Tùng chị Hoàn đã mua đất của ông Huân bà Tín chứ không phải tôi, và diện tích mua đất chỉ là 150m2 trong khi đó trên thực tế tôi đã mua của ông Huân bà Tín 215m2 đất. Không chỉ vậy, trong bản án ghi nội dung là đã giao cho anh Tùng 67,27m2 trong khi chưa giao cho anh Tùng bất kì suất đất nào như vậy.

Tại trang số 06 bản án có ghi nội dung“Việc bà Huệ khởi kiện là không có căn cứ nên đề nghị Toà án bác bỏ yêu cầu khởi kiện và các yêu cầu khởi kiện bổ sung, bồi thường thiệt hại”. Sau đó, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương đã căn cứ vào ý kiến này và gạt tôi ra khỏi vụ án, đưa ra một bản án xâm phạm nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Do bản án cấp sơ thẩm không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của anh Tùng và chị Hoàn nên anh Tùng và chị Hoàn tiếp tục ủy quyền cho tôi thay mặt hai người thực hiện quyền kháng cáo đối với bản án cấp sơ thẩm.

Sau khi tôi có đơn kháng cáo, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý đơn và đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/7/2021.

Bản án cấp phúc thẩm cũng có nhiều nội dung sai phạm, cụ thể:

Người kháng cáo là tôi (Vũ Thị Huệ) nhưng Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội lại ghi người kháng cáo là anh Phùng Hoàng Tùng và chị Trần Thị Thu Hoàn trong khi tôi mới là người trực tiếp soạn đơn, làm việc với Toà án cấp phúc thẩm. Sau đó tại trang số 14 bản án ghi “Bác yêu cầu kháng cáo của ông Phùng Hoàng Tùng và bà Trần Thị Thu Hoàn” – Nội dung này là không đúng, anh Tùng chị Hoàn không soạn đơn kháng cáo, không làm việc với Toà do vậy việc bác đơn của anh Tùng chị Hoàn là không có căn cứ.

Không chỉ vậy, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chỉ dựa vào hồ sơ giấy tờ có sẵn của vụ án tại cấp sơ thẩm, không tìm hiểu, khai thác thêm lời khai của tôi. Thậm chí trong phiên tòa xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, HĐXX chỉ hỏi tôi duy nhất 03 câu hỏi và các câu hỏi này không làm sáng rõ được các vấn đề còn vướng mắc trong vụ án. Việc này dẫn tới kết luận tại bản án cấp phúc thẩm không khách quan, không sát với diễn biến của sự việc gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng tới quyền lợi ích hợp pháp của anh Tùng chị Hoàn.

Không chấp nhận kết luận của Tòa tại 2 bản án: Bản án số 01/2020/HC-ST ngày 11/3/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương; và Bản án số 183/2021/HCPT ngày 19/07/2021 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, tôi đã làm Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm gửi tới Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Trải qua nhiều lần làm Đơn đề nghị, mãi tới đầu năm 2022, tôi mới nhận được “Giấy xác nhận Đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm” số 40/TB-TA ngày 07/01/2022 do Phó Chánh Văn phòng Trần Mạnh Hùng KT. Chánh Văn phòng TL. Chánh án Toàn án nhân dân tối cao.

Giấy xác nhận số 40/TB-TA có nội dung như sau: “Tòa án nhân dân tối cao nhận được đơn đề ngày 15 tháng 11 năm 2021 của bà Vũ Thị Huệ nộp về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét Bản án/Quyết định số 183/2021/HCPT ngày 19/07/2021 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm.

Tòa án nhân dân tối cao đã nhận và sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.”.

Thật đáng buồn, tính từ ngày nhận được thông tin này, đến nay đã 18 tháng, song tôi vẫn không nhận được một tín hiệu nào từ phía lãnh đạo Tòa án tối cao và Viện kiếm sát tối cao.”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ và căn cứ khoản 2, Điều 12 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016 và các văn bản hướng dẫn, ngày 23/08/2023, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 116/2023/CV-ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của CCB Vũ Thị Huệ gửi tới Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiếm sát Nhân dân tối cao, để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giúp Tạp chí trả lời bạn đọc.

Văn bản số: 3926/VKSTC-C1 (P1) ngày 28/11/2023 của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sau đó, ngày 06/12/2023, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Văn bản số: 3926/VKSTC-C1 (P1) ngày 28/11/2023 V/v thông báo và chỉ dẫn của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Điều tra viên cao cấp Bùi Thị Thủy TL. Thủ trưởng ký và đóng dấu.

Văn bản số: 3926/VKSTC-C1 (P1) có nội dung như sau: “Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận được văn bản của Tạp chí điện tử Hòa Nhập, về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Huệ, địa chỉ: Số 123A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nội dung: Kiến nghị, phản ánh việc bà Vũ Thị Huệ không chấp nhận 02 bản án: Bản án số 01/2020/HC-ST ngày 11/3/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương và Bản án số 183/2021/HCPT ngày 19/07/2021 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; ngày 07/01/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã tiếp nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án Phúc thẩm của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nói trên. Tuy nhiên đến nay bà Vũ Thị Huệ chưa nhận được kết quả giải quyết.

Sau khi nghiên cứu, xét thấy nội dung đơn là khiếu nại, tố cáo trong Tố tụng hành chính đối với 02 bản án đã có hiệu lực pháp luật, không thuộc thẩm quyền giải quyết. Cơ quan điều tra Viện Kiếm sát Nhân dân tối cao trả lại đơn và chỉ dẫn nội dung đơn của bà Vũ Thị Huệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiếm sát Nhân dân tối cao./.”.

Tạp chí điện tử Hòa nhập cảm ơn Lãnh đạo cơ quan điều tra Viện Kiếm sát Nhân dân tối cao đã đồng hành cùng Tạp chí thụ lý hồ sơ, chỉ dẫn kịp thời Đơn kiến nghị, phản ánh của bà Vũ Thị Huệ ./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

VIREA dự hội nghị về đô thị sáng tạo tại Hàn Quốc

Lãnh đạo Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA)đã tham gia Hội nghị Cicon Seoul, bàn về vai trò của AI trong công nghiệp đô thị và văn hóa.
2024-06-13 14:19:41

6 quận huyện Hà Nội xây dựng hương ước về phong tục tập quán

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức buổi tập huấn quy ước, hương ước cho 6 đơn vị quận, huyện trên địa bàn.
2024-06-13 12:40:55

Tổng Bí thư họp với lãnh đạo chủ chốt về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
2024-06-13 08:42:25

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2024-06-12 16:03:34

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 12/6, thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024-2029
2024-06-12 10:30:00

Hà Nội: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024

Ngày 11/6 tại quận Tây Hồ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.
2024-06-11 15:58:33
Đang tải...