Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Quảng Thuỷ

2024-04-13 21:00:00 0 Bình luận
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" Hội nông dân xã Quảng Thủy chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những năm qua, hội nông dân xã Quảng Thủy luôn tích cực chỉ đạo hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đi vào đời sống, hội nông dân xã nhà đã có sự đổi mới nội dung và hình thức vận động tuyên truyền, giúp cho cán bộ, hôi viên nông dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phong trào, xem đây là một trong những phong trào lớn của hội nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Hội nông dân xã Quảng Thủy hiện có 621 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Đời sống của hội viên chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và các ngành khác cụ thể như gia công, nón lá, có trên 100 hộ gia đình chăn nuôi, có 3 xưởng cơ khí, có 6 xưởng mộc, có 4 tổ thợ nề với trên 50 lao động. Trong năm 2023, hội phối hợp với trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp dạy nghề nông dân – phụ nữ tỉnh mở một lớp trồng lúa năng suất với 30 học viên, hiện nay đang có mô hình thực nghiệm giống lúa mới dự hương 8.

Mô hình thực nghiệm giống lúa mới dự hương 8

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch hội nông dân xã Quảng Thủy cho biết, có thể thấy từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác thế mạnh, tiềm năng về đất đai, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Qua đó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng địa phương ngày thêm phát triển.

Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đạt hiệu quả. Theo đó, hàng năm hội nông dân xã ủy thác với ngân hàng chính sách hội thị xã Ba Đồn với dư nợ trên 10 tỷ đồng cho 185 hội viên tham gia, và cùng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên 10 tỷ đồng với trên 110 hội viên tham gia giải ngân vốn cho hội viên nông dân có nhu cầu, để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, hội còn huy động các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân gắn với triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân tham quan, học hỏi để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Nhờ vậy, phong trào nông dân thi đua sản xuất  kinh doanh giỏi trên địa bàn xã không ngừng phát triển.

Điển hình là hộ ông Võ Văn Triết sinh 1972 ở chi hội Đông Bắc. Nhờ sự chăm chỉ, ham học hỏi của bản thân và sự quan tâm của hội nông dân xã Quảng Thủy, ông Triết đã phát triển thành công mô hình sản xuất của gia đình. Đến nay, gia đình ông nuôi vịt có tổng 600 con. Mỗi ngày đẻ 500 quảtrứng; sản phẩm được gia đình ông bán ở các chợ, một số thương lái trên địa bàn thị xã, là sản phẩm được mọi người đánh giá cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sạch, chất lượng. Ngoài nuôi vịt thì gia đình ông Triết còn chăn nuôi gà với 100 con và lợn với 30 con. Tổng thu nhập bình quân hàng năm của gia đình ông hơn 100 triệu đồng. Mô hình của gia đình ông bắt đầu làm vào năm 2023, bước đầu làm cho ra hiệu quả kinh tế giúp ổn định cuộc sống và nâng cao đời sồng của gia đình ông.

Mô hình nuôi vịt của gia đình ông Võ Văn Triết

Tại thôn Trung Thủy, xã Quảng Thủy có giám đốc HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy, ông Lê Thanh Triển đây là một trong những hộ nông dân luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Nhờ siêng năng cần cù trong lao động, nên HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy luôn đạt được hiệu quả trong sản xuất nhờ áp dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Được biết anh Triển là người đầu tiên sản xuất và xuất ngoại đũa gỗ của Quảng Bình. Sản phẩm của hợp tác xã đũa gỗ Quảng Thủy được cấp chứng nhận OCOP cấp tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương. Theo tìm hiểu hợp tác xã sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy được thành lập vào tháng 6 năm 2018, vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng, với quyết tâm phải thành công. Cứ thế, từ chỗ vốn liếng vài chục triệu đồng, vài ba lao động, nhà xưởng 100m2 nay thành 600m2. Đến nay vốn điều lệ của hợp tác xã đũa gỗ Quảng Thủy đã lên tới 10 tỷ đồng; bình quân mỗi tháng đơn vị xuất bán khoảng 150.000 đôi đũa sạn và môi thìa. Sự phát triển của hợp tác xã đũa gỗ Quảng Thuỷ đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động nhàn rỗi ở địa phương, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.

Giám đốc HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy, ông Lê Thanh Triển

Đề cập đến phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ông Nguyễn Quốc Đồng, Chủ tịch hội nông dân thị xã Ba Đồn tâm sự: “Để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi trong cán bộ, hội viên. Hội nông dân thị xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, hội nông dân thị xã sẽ tranh thủ nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp – phát triển nông thôn và nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp hội viên nông dân không ngừng nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình và làm giàu chính đáng, góp phần khơi dậy mạnh mẽ phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân huyện ở những năm tiếp theo ” .

Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản quy mô lớn trong tỉnh, nhiều hội viên nông dân đã liên kết để tham gia sản xuất tập trung, quy mô lớn, áp dụng quy trình sản xuất khép kín an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu nông dân sản xuất hàng hóa đặc trưng. Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả. Thời gian tới, Hội nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo phong trào, khích lệ hội viên thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động nông dân gắn sản xuất với thị trường, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập”.

Có thể nói, việc đổi mới và nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất hiệu quả, không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn nâng cao đời sống vất chất tinh thần, làm giàu chính đáng. Qua đó thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Quảng Thủy ngày càng phát triển, làm cho nông dân giàu, nông thôn đổi mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:29:48

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:21:26

Nghệ An: Xúc động Lễ bàn giao hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.
2024-05-21 20:22:00

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00

Nữ doanh nhân và giải pháp công nghệ lướt web cho người khuyết tật

Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp với mục tiêu cải thiện trải nghiệm duyệt website cho người khuyết tật.
2024-05-20 07:10:00
Đang tải...