Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu 8 mục tiêu của Hội Nông dân TP.HCM

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai 18 chỉ tiêu, 6 đề án, 3 công trình và 2 chương trình phát triển. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

TP.HCM: Hội Nông dân tặng công cụ sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo

Ngày 13/12, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 223 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế và sửa chữa ghe lưới cho 200 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo năm 2022. Kinh phí được trích từ nguồn vận động của chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần năm 2022”.
2022-12-13 14:55:31

Nữ thương lái Nguyễn Thị Thành Thực: Góp sức giúp nông dân chuyển đổi số

Vừa qua, doanh nhân Nguyễn Thị Thành Thực - người từng ví nông sản Việt như “cô gái quê danh giá” đã giúp các nông dân tiêu biểu chung tay thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp số đầu tiên của tỉnh Bình Phước.
2022-06-09 10:12:37