Người đàn ông khuyết tật thành triệu phú sau đêm chỉ nhờ một chiếc chăn

Gặp tai nạn, mất một chân, thất nghiệp là những bi kịch liên tiếp mà ông Loren Krytzer phải chịu đựng. Cuộc đời ông ngỡ chìm trong bối tối, ngờ đâu chỉ nhờ món đồ này, só mệnh ông đã thay đổi.

Kỹ sư điện nghỉ hữu sớm với gần 30 nghìn tỷ, sau 2 năm đã phải đi làm lại

Quyết định nghỉ hưu ở tuổi 37, triệu phú Mỹ nhận thấy đây là quyết định sai lầm. 
2022-03-15 10:00:00