Thành phố Hạ Long tiếp tục di dời các cơ sở TTCN sản xuất gây ô nhiễm môi trường

2018-08-02 14:58:23
HOANHAP.VN - Thực hiện Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND Tỉnh, Quyết định số 255/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; UBND thành phố Hạ Long xác định, đây là chính sách hết sức quan trọng góp phần khắc phục, cải thiện và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, gắn với việc chỉnh trang và phát triển đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở TTCN trên địa bàn TP mở rộng quy mô, ổn định và phát triển sản xuất bền vững.

Ngay sau khi có chính sách, UBND thành phố Hạ Long đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, thành lập Tổ công tác thực hiện di dời theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 13/3/2013, đồng thời nâng cấp Tổ công tác thành Ban chỉ đạo 255 theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND thành phố; thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo 255 theo QĐ số 199/QĐ-BCĐ ngày 08/10/2015 để tiếp tục tiến hành rà soát, kiểm đếm, lập danh sách các cơ sở thuộc đối tượng phải di dời, đồng thời tuyên truyền, phổ biến về chính sách và vận động các cơ sở tự nguyện đăng ký di dời.

Đến hết ngày 31/12/2016, thành phố Hạ Long đã di dời được 169 cơ sở TTCN trong các khu dân cư, ban hành 26 Quyết đinh phê duyệt hỗ trợ và đã chi trả kinh phí cho 24 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đủ điều kiện với tổng số tiền 3.968.963.040 đồng; Thu hồi kinh phí hỗ trợ của 01 cơ sở với số tiền 117.600.000 đồng do tái hoạt động trên tổ 22A khu 4 phường Hà Khánh vi phạm Quyết định 255/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh.

Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hà Khánh TP Hạ Long được đầu tư hoàn chỉnh


Tuy nhiên, việc thực hiện tiến độ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong các khu dân cư của thành phố Hạ Long vẫn gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 255/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh, đó là các cơ sở sản xuất thường nhỏ lẻ, phục vụ chủ yếu cho nhân dân trên địa bàn phường và các cơ sở kinh doanh tại khu vực lân cận cơ sở, từ lâu đã tạo được thương hiệu gắn liền với địa chỉ sản xuất, quy mô nhỏ… nên việc vận động để dừng sản xuất hay di dời vào cụm, khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do các hộ kinh doanh không đủ năng lực tài chính và nhân lực; Chính sách hỗ trợ di dời, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn có điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Cơ sở hạ tầng tại cụm công nghiệp Hà Khánh chưa được hoàn thiện, chi phí xây dựng nhà xưởng lớn, diện tích cho thuê đất quá lớn so với nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ sở. Đa số các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ hộ gia đình, nếu di dời vào trong cụm công nghiệp thì không đủ khả năng; Một số cơ sở thuê lại nhà xưởng cũ, nhà xưởng được dựng chắp vá nên khi xác định thời gian xây dựng nhà xưởng, chủ đầu tư để lập hồ sơ xác nhận tiền hỗ trợ di dời gặp nhiều khó khăn; Ý thức tự giác chấp hành của một số cơ sở chưa tốt, có tính chất chống đối gây khó dễ cho cán bộ trong việc thi hành nhiệm vụ, nhiều cơ sở đã áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước thì các cơ sở mới chấm dứt hoạt động; Chính sách hỗ trợ 40% tiền thuê lại đất trong thời gian 5 năm (khoảng 5.700đ/m2/năm đối với Cụm Công nghiệp Hà Khánh) chưa đủ sức thu hút đối với các cơ sở sản xuất, trong khi giá cho thuê lại mặt bằng của Công ty CP tập đoàn kinh tế Hạ Long hiện nay là 715.000/m2/50 năm, tương đương với khoảng 14.000đ/m2/năm.

Nhiều doanh nghiệp với qui mô lớn đang hoạt động ổn định tại khu công nghiệp Hà Khánh


Theo hướng dẫn số 5020/HD-STC-SLĐTBXH ngày 05/12/2012 của liên Sở: Tài Chính - Lao động Thương binh & Xã hội, để được hưởng các chính sách hỗ trợ đối với lao động trong thời gian ngừng sản xuất để di chuyển hoặc chuyển đổi ngành nghề và tự nguyện dừng sản xuất, người lao động phải có sổ BHXH. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở TTCN hiện nay đều không thực hiện chính sách BHXH cho người lao động, thậm chí không có hợp đồng lao động, nên các chính sách này thực tế không áp dụng được.

Một số nguyên nhân khách quan nữa gây nên khó khăn cho việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở TP Hạ Long tập trung vào cụm công nghiệp: Đối với cơ sở miền Tây, khu CN Việt Hưng là khu CN công nghệ cao, chuyên sâu, hiện đại, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực tài chính lớn và khoa học công nghệ cao, diện tích lô đất rất lớn, do đó các cơ sở nhỏ và vừa không đủ điều kiện và tiêu chuẩn để di dời vào khu Công nghiệp; khu công nghiệp Cái Lân tỉ lệ lấp đầy giai đoạn I là 100%; do đó các cơ sở miền Tây không có chỗ để di dời. Đối với cơ sở miền Đông, về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại cụm CN Hà Khánh được chủ đầu tư triển khai rất chậm, nhiều lần được gia hạn, đến hết tháng 3/2017 mới hoàn thành, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc di dời các cơ sở TTCN vào cụm công nghiệp Hà Khánh.

Tiếp theo lộ trình di dời các cơ sở TTCN trên địa bàn tỉnh vào các cụm công nghiệp, ngày 10/8/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ra Chỉ thị 10/CT-UBND về việc di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn, thường trực thành ủy Hạ Long đã chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản nhằm hoàn thành việc rà soát, phân nhóm đối tượng, xây dựng kế hoạch lộ trình, bố trí nguồn lực, giải pháp để thực hiện di dời toàn bộ các cơ sở TTCN và cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố trước ngày 30/9/2017; Xây dựng dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở TTCN trước ngày 30/9/2017, lập dự toán kinh phí hỗ trợ việc di dời trình HĐND Thành phố phê duyệt. Tiếp tục rà soát và di dời các cơ sở TTCN, cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị giai đoạn 2018-2020, theo đó sẽ có 156 cơ sở phải di dời theo chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh; Xây dựng kế hoạch 100% di dời các cơ sở TTCN đến 31/12/2020.

Thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn với những nguyên nhân chủ quan và khách quan, song Hạ Long vẫn quyết tâm thực hiện tốt chỉ thị của UBND tỉnh nhằm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường và xây dựng nhà xưởng không đúng với quy hoạch đô thị của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong các khu dân cư, có chế tài xử lý nghiêm đối với các cơ sở không thực hiện nghiêm việc di dời theo chủ trương của Tỉnh và thành phố, quyết tâm xây dựng thành phố Hạ Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vĩnh Phúc: Giúp người lao động tìm việc làm mới sau dịch Covid - 19

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, một số doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự dẫn đến tình trạng nhiều lao động mất việc làm. Để giúp người lao động tìm việc làm mới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã xúc tiến công tác giới thiệu việc làm online, tổ chức các phiên giao dịch định kỳ, mở các phiên giao dịch việc làm lưu động…
2020-07-13 09:29:43

VPBank liên tiếp được vinh danh trong “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Mức lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt hơn 10 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 đã tiếp tục đưa VPBank vào danh sách “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, do các tạp chí kinh tế uy tín bình chọn.
2020-07-13 09:27:09

Sở LĐTB&XH Hà Nội tới thăm và tặng quà doanh nghiệp của Thương binh

Nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, được sự ủy quyền của UBND thành phố Hà Nội, ngày 09/7/2020, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng người có công đã đến thăm tặng quà Công ty TNHH Hòa Bình, Công ty Cổ phần bao bì 277 Hà Nội và Hội nạn nhân Chất độc Da cam DIOXIN thành phố Hà Nội.
2020-07-13 09:14:42

Đồng chí Phạm Tuấn Long được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Chiều 10/7, HĐND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15. Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu đồng chí Phạm Tuấn Long giữ chức Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2020-07-12 20:44:40

Anh hùng Lê Mã Lương dẫn đầu Hiệp hội DN Thương binh-NKT dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn

Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và Tạp chí điện tử Hòa nhập, Báo Xây dựng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9…
2020-07-12 01:39:20

"Về chiến trường xưa - Quảng Trị"

Đó là Chương trình do Hiệp hội DN của Thương binh và NKT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập; Tạp chí Điện tử Hòa nhập cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại các Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2020-07-10 17:00:00
Đang tải...