Quế Võ - Bắc Ninh: Bị kỷ luật về Đảng vẫn trúng cử HĐND và giữ chức vụ Chủ tịch Xã

2022-01-27 11:01:02 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí Điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị, ký ngày 11/11/2021 (kèm theo hồ sơ) của cựu chiến binh Nguyễn Bá Bắng ở thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phản ánh về việc ông Hoàng Ngọc Phà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá đã đã có nhiều vi phạm và bị kỷ luật về Đảng mà vẫn được bầu vào HĐND và giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá.

Theo đơn thư bạn đọc viết: Trong đợt bầu cử HĐND các cấp ở xã Ngọc Xá và thôn Hữu Bằng có một số ứng cử viên chiểu theo Luật Bầu cử HĐND thì không đủ tiêu chí và không đủ tư cách được bầu vào HĐND xã và thôn, đặc biệt là ông Hoàng Ngọc Phà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá.

Ông Hoàng Ngọc Phà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá đã buông lỏng quản lý trong chấp hành, thu, chi ngân sách; trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; trong quản lý đất đai…

 Trong thu chi ngân sách, ông Phà đã để xảy ra tình trạng chi sai rất nhiều khoản với số tiền lớn như: tiền mua sắm thiết bị, tiền khen thưởng hội nghị, tiền bội dưỡng cán bộ tiếp công dân, tiền nghiệm thu, thành quyết toán tăng về khối lượng, đơn giá ở một số công trình,…

Hồ sơ cựu chiên binh Nguyễn Bá Bắng gửi đến Tòa soạn.

Như vậy, đối chiếu với các quy định của pháp luật thì với cách quản lý của ông Phà, UBND xã đã vi phạm Luật ngân ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 60/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Luật Kế toán ngày 17/6/2003 chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; Thông tư số 97/2010/TT-BTC, ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 40/2017/TT-BTC, ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị; Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, ngày 17/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức chế độ quản lý sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 58/2017/NQ, ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản UBND xã đã vi phạm quy định của Luật xây dựng năm 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn Nhà nước.

Trong quản lý đất đai vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2003, năm 2013. Việc giao thầu đất phi nông nghiệp của UBND xã còn trái thẩm quyền, công tác quản lý đất đai còn chưa thực hiện thường xuyên, sát sao ở cơ sở do vậy vẫn để xảy ra việc giao thầu đất (cho thuê đất) trái thẩm quyền ở hầu hết các thôn; tình trạng lấn chiếm đất khai thác tài nguyên đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình tôi đã xảy ra sai phạm có hệ thống.

Sau những sai phạm của ông Hoàng Ngọc Phà, Uỷ ban kiểm tra huyện Quế Võ đã ra Quyết định số 17/QĐ/UBKT, ngày 26/01/2021 về việc thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Ngọc Phà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá với hình thức Cảnh cáo. Quyết định nêu rõ: Ủy ban kiểm tra huyện nhận thấy trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ngọc Xá nhưng đồng chí đã buông lỏng vai trò tham mưu lãnh đạo, điều hành để xảy ra vi phạm trong các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách tài chính thôn; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai dồn điền đổi thửa trong những năm 2016-2018, đồng chí đã vi phạm Mục 1, Mục 4, Điều 5 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Xá, nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức Đảng chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Theo tôi được  biết thì UBND huyện Quế Võ đã thanh, kiểm tra và đưa ra kết luận song tôi thấy vẫn còn tình trạng bao che cho nhiều sai phạm và khuyết điểm xảy ra trên địa bàn xã cũng như bao che cho ông Hoàng Ngọc Phà để ông Phà vẫn được bầu vào HĐND, giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, làm mất lòng tin của cử tri trên địa bàn xã.

          Theo tôi nhận thấy, ông Hoàng Ngọc Phà đã có rất nhiều hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách tài chính; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai dồn điền đổi thửa trong những năm 2016 - 2018, bị kỷ luật về Đảng mà vẫn có tên trong danh sách bầu cử HĐND các cấp vừa qua và giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã là vi phạm với Luật Bầu cử HĐND. Căn cứ Điều 7, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì ông Phà không đủ tiêu chuẩn. Điều này làm mất lòng tin trong nhân dân.

Ngoài ra, ông Hoàng Ngọc Phà còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai và xây nhà kiền cố trên đất lấn chiếm; cho trạm trộn bê tông hoạt động trên đất nông nghiệp; để cho xe quá tải chạy trên đường thôn, xã làm hư hỏng hệ thống đường trong thôn, xã…

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ và căn cứ quy định của Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016, ngày 12/01/2022, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có văn bản số 07/2022/CV-ĐTHN gửi HĐND huyện Quế Võ và văn bản số 08/2022/CV-ĐTHN gửi UBND huyện Quế Võ chuyển đơn của cựu chiến binh Nguyễn Bá Bắng (kèm theo hồ sơ) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí Điện tử Hòa nhập thông báo để cựu chiến binh Nguyễn Bá Bắng được  biết.  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tư duy mới của Đảng về quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn Cách mạng mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm hệ thống các quan điểm, tư tưởng, giải pháp, phương châm chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2024-02-29 09:20:44

Quảng Ninh - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cùng Đoàn công tác thăm chính thức tại Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 27/2, Đoàn đại biểu của tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đón đoàn công tác tại vạch phân quản, Cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, có đồng chí Trần Dung Mao, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc.
2024-02-28 14:48:24

Giao ước thi đua của các thành viên Cụm kinh tế năm 2023

Sáng 27/2, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2024.
2024-02-28 11:08:35

Vinh danh 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam năm 2023

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ vinh danh các nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2023 - Employer of Choice 2023. Sự kiện do Công ty Cổ phần Giải pháp CareerViet - mạng lưới việc làm và tuyển dụng lớn nhất Việt Nam tổ chức.
2024-02-28 08:05:00

Hội Người mù thành phố Nam Định: Việc làm đậm nét nghĩa tình

Những ngày trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Nam Định Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1985 bất ngờ bị lên cơn đau vùng bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán tim ông Trần Mạnh Hùng bị phình động mạch chủ phải chuyển lên Bệnh viện E Hà Nội mổ cấp cứu. Do căn bệnh quá nặng, mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, đến ngày 4-2-2024 ông Trần Mạnh Hùng đã vĩnh viễn rời xa cõi trần, để lại bao công việc còn dang dở, nỗi tiếc thương vô bờ bến đối với gia đình, người dân và cán bộ hội viên Hội Người mù tỉnh Nam Định.
2024-02-27 15:40:25

Các thành viên Cụm kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 27/2, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2024.
2024-02-27 14:40:00
Đang tải...