TP.HCM: Điều chỉnh, sắp xếp, bố trí cán bộ đúng vị trí, đúng việc

2022-03-14 18:46:54
Đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt qua đại dịch COVID-19, TP.HCM nhìn rõ hơn đội ngũ cán bộ của thành phố. Thời gian tới, TP.HCM sẽ điều chỉnh, sắp xếp để tiếp tục bố trí đúng người vào đúng vị trí, đúng việc nhằm tạo sự đồng bộ, thông suốt, hiệu quả trong hành động.

Các đồng chí lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: TTBC TP.HCM.

Ngày 14/3, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu TP.HCM và 259 điểm cầu ở các quận, huyện, TP Thủ Đức và các Đảng ủy cấp trên cơ sở, với hơn 11.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu chính ở Hội trường Thành ủy TP.HCM có đ/c Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đ/c Lê Thanh Hải - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; đ/c Nguyễn Thiện Nhân – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đ/c Trương Mỹ Hoa -  Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Cùng dự có đ/c Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Thường trực HĐND - UBND TP.HCM…

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã nêu cụ thể hóa nhiều nội dung rõ nét hơn sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với quán triệt những điểm mới trong các kết luận, quy định của Trung ương sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày, báo cáo những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) - Ảnh: TTBC TP.HCM

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá, Thành ủy TP.HCM đã có nhiều cố gắng trong triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của các cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng và là trách nhiệm, vinh dự của mỗi đảng viên” - đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trước nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là công việc thường xuyên, nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Cùng với đó là việc tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “tự soi, tự sửa” trong năm 2022.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng yêu cầu nỗ lực, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động cụ thể. Trước mắt, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022. Để có thể thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, các cấp ủy cần chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTBC TP.HCM.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt qua đại dịch COVID-19, TP.HCM nhìn rõ hơn đội ngũ cán bộ của thành phố. Do đó, TP.HCM sẽ điều chỉnh, sắp xếp để tiếp tục bố trí đúng người vào đúng vị trí, đúng việc nhằm tạo sự đồng bộ, thông suốt, hiệu quả trong hành động.

TP.HCM cũng sẽ rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ, phát hiện và đưa vào quy hoạch những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tâm huyết với sự nghiệp phát triển TP.HCM và đất nước; mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch, không quy hoạch những cán bộ không đủ phẩm chất. TP.HCM tổ chức đào tạo, quy hoạch cán bộ để vừa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ và chủ động chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới. TP.HCM sẽ nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 14 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đảm bảo có hiệu quả.

Chúng ta cần quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân” -  đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, có những điểm mới. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Về phát triển kinh tế, báo cáo chính trị bổ sung, nhấn mạnh tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội…

Về văn hóa, xã hội, báo cáo chính trị bổ sung, nhấn mạnh khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Đồng thời, báo cáo chính trị cũng xác định 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đó là đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Vĩnh biệt nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, người thầy viết chữ bằng chân

Sáng 28/9, thông tin từ học trò cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân - vừa qua đời rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận.
2022-09-28 18:30:00

Xu hướng công nghệ - vật liệu trong công trình xây dựng

Ngày 28/9, tại Hà Nội, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng tổ chức Hội thảo “Xu hướng công nghệ vật liệu trong công trình xây dựng”.
2022-09-28 14:08:55

Những hình ảnh đầu tiên về thiệt hại do siêu bão Noru gây ra ngày 27/9

Bắt đầu từ chiều 27/9, miền Trung bắt đầu chịu ảnh hưởng do bão Noru gây ra. Với cường độ bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17 có thể gây ra tác động hết sức nguy hiểm trên biển và đất liền nước ta. Nhiều nơi đang mưa to, gió lớn, có thiệt hại ban đầu.
2022-09-28 01:00:00

Ông Trần Hồng Quảng làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 27/9/2022, Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra trang trọng, kết quả thành công tốt đẹp. Với 43 đồng chí được bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó 15 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ. Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội, cùng 05 đồng chí Phó Chủ tịch.
2022-09-27 14:45:00

Nhà sáng lập tập đoàn TH: Ấp ủ giấc mơ về một ‘con đường thảo dược’

Mường Lống có thể được ví như Sapa, Đà Lạt của vùng cát trắng Nghệ An. Dưới những tán rừng tại vùng đất này, Tập đoàn TH đang trồng hàng nghìn ha với rất nhiều loại thảo dược có lợi cho sức khỏe cộng đồng. Các loại thảo dược làm nên trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL được trồng theo tiêu chuẩn Global Gap và Organic trên độ cao 1.400 đến 2.700m so với mặt nước biển.
2022-09-27 11:56:18

Tân Chủ tịch Hiệp hội DN của Thương binh và Người khuyết tật VN phát biểu nhận nhiệm vụ

Sáng 27/9, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã biểu quyết thống nhất bầu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng làm Chủ tịch Hiệp hội.
2022-09-27 11:16:15
Đang tải...