Văn bản phản hồi của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

2023-05-29 15:40:33
Ngày 13/6/2022, Tạp chí điện tử Hòa Nhập có nhận được đơn tố cáo (kèm theo hồ sơ) của ông Hoàng Hữu Hiệp (sinh năm 1954), ngụ tại 130 Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM ghi ngày 19/05/2022.

Hồ sơ của ông Hoàng Hữu Hiệp gửi Tòa soạn

Theo đơn, ông Hiệp đã thuật lại hành trình gian nan vất vả, tiêu tốn quá nhiều tiền của, tâm trí cho gần 30 năm theo đuổi 5 vụ khiếu nại – tố cáo kéo dài.

Mặc dù, trải qua 5 nhiệm kỳ Quốc hội (khóa X, XII, XII, XIII, XIV), với 4 đời Tổng Thanh tra Chính phủ (cụ thể như: Trần Văn Truyền, Huỳnh Phong Tranh, Phan Văn Sáu và nay là Lê Minh Khái), với hàng chục công văn của Đại biểu Quốc (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM, UBKTTW, Ban Chỉ đạo TW Phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ… chuyển đơn đến Thanh tra Chính phủ; và hàng trăm bài báo thuộc nhiều cơ quan truyền thông có uy tín, song ông Hiệp vẫn không thể nào tiếp cận được các lãnh đạo cao cấp của ngành này, cho dù đã nhiều lần đăng ký theo quy định của pháp luật.

 Thậm chí ngày 24/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 2949/TB-TTCP: “Giao Cục III chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương nghiên cứu đơn; phối hợp, trao đổi với UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các nội dung ông Hoàng Hữu Hiệp còn khiếu nại theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật”. Song từ đó tới nay, gia đình ông Hiệp vẫn không hề nhận được một thông tin nào từ Cục III – Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này, Tạp chí điện tử Hòa Nhập có đăng một số bài như: bài “Tín hiệu vui đối với gia đình “người gánh 5 kỳ án”” (đăng ngày 15/11/2017); bài: “Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ” (ngày 6/12/2017);  bài “Không nên để niềm vui của người dân loé lên rồi... tắt?” (ngày 01/10/2018); và bài “Thanh Tra Chính Phủ có vô cảm trước nỗi thống khổ của người dân đi khiếu kiện...” (ngày 19/11/2019). Cùng với đó, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập còn ký công văn và chuyển đơn (kèm theo hồ sơ của ông Hiệp) đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, như ngày 28/9/2018 ký Công văn số 407/2018/CV-ĐTHN gửi Thanh tra Chính phủ; ngày 18/11/2018 có Công văn số 262/2019/CV-ĐTHN gửi Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong đơn ông Hiệp viết: “Trân trọng, Kiến nghị, đề nghị, yêu cầu Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thực hiện nghiêm Chỉ thị 796/CT-TTCP ngày 17 tháng 05 năm 2019 do Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái ký và tiếp tôi theo Biên bản ngày 13 tháng 11 năm 2017 do Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lập đoàn Thanh tra theo Chỉ thị số: 33CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021, Nghị quyết số: 30/NQ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2022 cho tôi đối thoại với UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết dứt điểm 04 kỳ án của tôi kéo dài 30 năm theo Thông báo Số 2949/TB-TTCP Kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ như đã nêu trên.”.

 Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ và căn cứ khoản 2, Điều 12 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016 và các văn bản hướng dẫn, ngày 16/6/2022, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã có Văn bản số 32/2022/CV-ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của ông Hoàng Hữu Hiệp tới ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả, giúp chúng tôi trả lời bạn đọc.

Văn bản số 378/BTCD-TDXLĐ ngày 03/11/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai

Sau đó, ngày 18/5/2023, thông qua ông Hoàng Hữu Hiệp, Tạp chí có nhận được Văn bản số 378/BTCD-TDXLĐ ngày 03/11/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai do Phó Trưởng ban Trần Đình Khâm KT. Trưởng Ban.

Văn bản số 378/BTCD-TDXLĐ có nội dung như sau:

“Ban Tiếp công dân tỉnh nhận được đơn tố cáo ngày 13/10/2022 của ông Hoàng Hữu Hiệp.

Nguồn đơn: Do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Nội dung đơn (nêu cụ thể trong đơn): Đơn có tiêu đề “Tố cáo ông Đặng Công Huẩn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - người đã bị Ủy ban Kiểm ttra Trung ương kỷ luật, khiển trách ký thay Tổng Thanh tra Chính phủ Đào Hồng Phong Công văn số 1736/TTCP-C.III ngày 30/9/2022 về việc kiểm tra, rà soát khiếu nại của ông Hoàng Hữu Hiệp không đúng sự thật, vi phạm giải quyết khiếu nại tố cáo”; tuy nhiên, cuối đơn ông Hiệp trình bày kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chuyển đơn đến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn thanh tra để ông Hiệp đối thoại với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, giải quyết dứt điểm 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Hiệp kéo dài 30 năm theo Văn bản số 32/2022/CV-ĐTHN ngày 16/6/2022 gửi ông Lê Minh Khái – Bí Thư Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ và trả lời Tạp chí điện tử Hòa Nhập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, rà soát tài liệu do ông Hiệp gửi kèm và quy định pháp luật có liên quan, Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy:

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền sau đây: “Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Bộ trưởng, Thứ trưởng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp”, thì nội dung ông Hoàng Hữu Hiệp tố cáo Đặng Công Huẩn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đơn ông Hiệp có trình bày đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chyển đơn tố cáo của ông đến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để đối thoại với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, giải quyết dứt điểm 4 vụ việc khiếu nại của ông Hiệp theo Văn bản số 32/2022/CV-ĐTHN ngày 16/6/2022 của Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã chuyển đơn tố cáo của ông Hiệp đến ông Lê Minh Khái – Bí Thư Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Luật Tố cáo năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo: “Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo” và quy định tại điểm a khoản 8 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Ban tiếp công dân tỉnh không tiếp tục chuyển đơn đến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và hướng dẫn đến ông Hoàng Hữu Hiệp biết, chờ kết quả chỉ đạo xử lý của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái theo Văn bản số 32/2022/CV-ĐTHN nêu trên”.

Tạp chí điện tử Hòa Nhập cảm ơn UBND tỉnh, Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng hành cùng Tạp chí thụ lý hồ sơ, giải quyết, hướng dẫn giúp đỡ ông Hoàng Hữu Hiệp thực thi đúng quy trình, quy định của pháp luật, nhằm sớm được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những vụ kiện mà ông và gia đình đã theo đuổi gần 30 năm./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

9 tháng, sản xuất công nghiệp TP.HCM tăng 3,2% so với cùng kỳ

Ngày 28/9, UBND TP Hồ Chí Minh, tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023.
2023-09-28 14:05:00

TP.HCM ra mắt hệ thống quản lý hành chính, thủ tục văn bản nền tảng số

Sáng 28/9, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức công bố Hệ thống quản trị thực thi Thành phố trên nền tảng số.
2023-09-28 13:30:00

Đến Phú Quốc mùa Trung Thu cùng rước đèn và đón pháo hoa

Mùa Trung thu này trên đảo Ngọc sẽ không chỉ là đèn lồng đỏ, mặt nạ giấy bồi hay những trò chơi dân gian. Sẽ còn cả có một đại tiệc linh đình với pháo hoa rực sáng và chuỗi lễ hội đặc sắc đón chờ các em nhỏ và gia đình tại Thị trấn Hoàng Hôn.
2023-09-28 09:33:28

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
2023-09-28 09:23:40

Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance thay tên sau nhiều lùm xùm

Sau thời gian gian dài bị người dân căng băng rôn đòi tiền liên quan đến KSFinance. Mới đấy, HĐQT của KSFinance đã ra thông báo đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech.
2023-09-28 08:30:00

Quảng Ninh: Khánh thành nhà tình thương cho người khuyết tật tại thị xã Đông Triều

Thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua rà soát, trên địa bàn xã Yên Đức (TX Đông Triều) hiện có 2 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà cấp 4 đều đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cần được hỗ trợ xây mới. Cả 2 gia đình này đều là hộ có người khuyết tật, hoàn cảnh rất khó khăn.
2023-09-27 20:59:56
Đang tải...