Cần giải quyết dứt điểm để không trở thành điểm “nóng” về khiếu kiện

2019-10-03 09:31:20
HOANHAP.VN - Ngày 25/9/2019, tại buổi giao ban báo chí tuần 38 do Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng phía Nam Bộ Thông tin Truyền thông, Văn phòng phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều, đã thông tin về tình hình tại Trung tâm thương mại dịch vụ (TTTMDV) An Đông, như: sở hữu quầy sạp, tính pháp lý của Ban quản lý chợ, hợp đồng giữa Ban quản lý và thương nhân, sự minh bạch trong đầu tư sửa chữa....nhưng có một số nội dung quan trọng chưa được thông tin đầy đủ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục đăng tải ý kiến của luật sư về khiếu nại (KN) tập thể của tiểu thương chợ An Đông (Hoanhap.vn đã có bài phản ánh).

Tính pháp lý của Ban quản lý TTTMDV An Đông.

Căn cứ hồ sơ vụ việc cho thấy, ngày 30/12/1991, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UB cho phép thành lập Ban quản lý Trung tâm thương mại dịch vụ (TTTMDV) An Đông trực thuộc UBND quận 5. Ban quản lý TTTMDV An Đông có nhiệm vụ:

1.Tổ chức sắp xếp ngành hàng, quản lý trật tự an ninh, vệ sinh môi trường và quản lý trật tự các hoạt động kinh doanh mua bán dịch vụ tại mặt bằng Trung tâm.

2. Được tổ chức các loại hình dịch vụ: thông tin kinh tế, cho thuê phòng, tổ chức hội nghị khách hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm.

3. Quản lý sử dụng tốt tài sản lao động và các cơ sở vật chất được giao.

Thế nhưng, trình bày của Phó Chủ tịch UBND quận 5 tại cuộc giao ban báo chí theo và Thông cáo báo chí ngày 26/9/2019 của UBND quận 5 chỉ trích dẫn 1 phần Quyết định của UBND thành phố: “Ban quản lý TTTMDV An Đông được thành lập theo Quyết định số 784/QĐ-UBND (phải ghi quyết định số 784/QĐ-UB mới đúng) ngày 30/12/1991, cho phép thành lập Ban quản lý TTTMDV An Đông. Trong đó, tại Khoản 1 Điều 3 quy định: Tổ chức sắp xếp ngành hàng, quản lý trật tự an ninh, vệ sinh môi trường và quản lý trật tự các hoạt động kinh doanh mua bán dịch vụ tại mặt bằng TTTMDV An Đông. Từ đó, UBND quận 5 cho rằng theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 30/12/1991 của UBND thành phố, Ban quản lý TTTMDV An Đông có chức năng quản lý các hoạt động kinh doanh tại chợ”.

Về nội dung này, theo luật sư Trần Thế Vinh, UBND quận 5 viện dẫn Quyết định số 784/QĐ-UB của UBND thành phố nhưng trích dẫn không đầy đủ, còn thiếu những điều khoản rất quan trọng, đã làm cho người đọc hiểu không đúng, không đầy đủ về nhiệm vụ của Ban quản lý TTTMDV An Đông. Theo đó, Quyết định số 784/QĐ-UB ngày 30/12/1991 của UBND thành phố, thì Ban quản lý TTTMDV An Đông, chỉ được giao nhiệm vụ cho thuê phòng (lầu 3, 4 là khách sạn, nhà hàng), hoàn toàn không có chức năng ký hợp đồng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng với tiểu thương tại TTTMDV An Đông. Bởi lẽ, tại thời điểm UBND thành phố ban hành Quyết định số 784/QĐ-UB ngày 30/12/1991, cho phép thành lập Ban quản lý TTTMDV An Đông nhưng từ tháng 8/1991, Công ty tư doanh Việt Hoa, đã ký toàn bộ Hợp đồng cho sang nhượng quầy, sạp chợ An Đông với các tiểu thương, thời hạn 20 năm, tức là đến hết năm 2011, hợp đồng cho thuê quầy, sạp với Công ty Việt Hoa mới chấm dứt. Do đó, Ban Quản lý TTTMDV An Đông, không được giao nhiệm vụ ký Hợp đồng với tiểu thương. Đây là nội dung chính của Quyết định 784/QĐ-UB của UBND thành phố chưa được UBND quận 5 thông tin đầy đủ, chưa nhìn thẳng vào sự thật, để trả lời những thắc mắc của tiểu thương trong nhiều năm qua.

Thông cáo báo chí còn nêu “Ngày 11/12/2012, UBND thành phố có Công văn số 6411/UBND-TM giao UBND quận 5, chỉ đạo Ban quản lý chợ An Đông ký hợp đồng với các tiểu thương theo đúng quy định pháp luật, thời hạn hợp đồng là 10 năm. Theo đó, UBND quận 5 có Văn bản số 82/UBND-VP ngày 16/1/2013, chỉ đạo Ban quản lý chợ An Đông, tổ chức ký kết hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn với tiểu thương theo chỉ đạo của UBND thành phố”. Xung quanh vấn đề này, các luật sư cho rằng: Quyết định của UBND thành phố cho phép thành lập Ban Quản lý TTTMDV An Đông từ năm 1991, đến năm 2003 thì có Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ, về phát triển và quản lý chợ truyền thống. Tại Khoản 2 Điều 8, quy định: Ban quản lý chợ có trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước và các hoạt động trong phạm vi 1 chợ hoặc một số chợ, thực hiện ký hợp đồng với thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh, kinh doanh dịch vụ tại chợ....Như vậy, sau khi hết hạn Hợp đồng cho sang nhượng quầy, sạp mà Công ty Việt Hoa ký với tiểu thương chấm dứt, thì năm 2012, UBND quận 5 và Sở Công thương phải đề xuất UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung nhiệm vụ của Ban quản lý TTTMDV An Đông, trong đó được giao ký hợp đồng với tiểu thương cho phù hợp với Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Công văn số 6411/UBND-TM ngày 11/12/2912 của UBND thành phố giao UBND quận 5, chỉ đạo Ban quản lý chợ An Đông, ký hợp đồng với tiểu thương, là không đảm bảo tính pháp lý, vì Công văn của UBND thành phố không thể thay thế bằng một quyết định. Do đó, không thể căn cứ Quyết định 784/QĐ-UB ngày 30/12/1991, để Ban quản lý TTTMDV An Đông, được quyền ký kết hợp đồng quyền sử dụng điểm kinh doanh với tiểu thương.
Quyết định 784/QĐ-UB ngày 30/12/1991 của UBND TP.HCM.


Cần tổ chức đối thoại với tiểu thương.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 5: Ngày 26, 27 và 30/8/2019, UBND quận 5 nhận được đơn KN của tiểu thương, trong đó có 4 đơn ghi KN về việc tổ chức ký kết hợp đồng quyền sử dụng điểm kinh doanh trái pháp luật do Ban quản lý TTTMDV An Đông thực hiện. UBND quận 5 đã chuyển 4 đơn đến Ban quản lý chợ An Đông để xem xét, trao đổi, trả lời tiểu thương theo đúng quy định pháp luật. Do đây không phải là trường hợp KN quyết định hành chính, hành vi hành chính trong hoạt động quản lý Nhà nước mà việc tổ chức thương thảo ký kết hợp đồng quyền sử dụng điểm kinh doanh giữa Ban quản lý chợ An Đông và tiểu thương là một giao dịch dân sự giữa 2 bên. Việc tiểu thương không đồng ý Ban quản lý tổ chức ký hợp đồng với tiểu thương là tình tiết phát sinh tranh chấp trong thực hiện giao dịch dân sự. Do đó, các ý kiến đề nghị của tiểu thương sẽ do Ban quản lý và tiểu thương cùng trao đổi, giải quyết hoặc nếu 2 bên không giải quyết thì có thể khởi kiện ra Tòa án để giải quyết. Tuy nhiên đại diện UBND quận 5 lại cho rằng “Do đây không phải là trường hợp KN quyết định hành chính, hành vi hành chính trong hoạt động quản lý Nhà nước”, là chưa đúng với quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Như vậy, tiểu thương KN hành vi hành chính của Trưởng ban quản lý TTTMDV An Đông, là đúng với Điều 7 Luật KN. Trường hợp tiểu thương làm đơn chưa đạt, chưa đúng thì hướng dẫn làm đơn và gửi đơn đúng địa chỉ, để được giải quyết theo quy định pháp luật, chứ không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tế đời sống xã hội trong tình hình hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019, về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị của dân. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân, thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, KNTC của dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thông cáo báo chí của UBND quận 5.


Từ nhiều năm qua, những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của tiểu thương chưa được Thường trực Quận ủy quận 5 kịp thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết, dẫn tới bức xúc, KN gay gắt, kéo dài, diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, tiểu thương chợ An Đông mong muốn được đối thoại với Bí thư Quận ủy quận 5, theo Quy định số 11-QĐ/TW, để xử lý và giải quyết những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của tiểu thương chợ An Đông, kéo dài trong nhiều năm qua. Minh Yến

Sun Group khai trương hệ thống cáp treo hiện đại tại Núi Bà Đen – Tây Ninh

HOANHAP.VN - Ngày 18/1/2020, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống cáp treo mới hiện đại tại Khu du lịch (KDL) Quốc gia Núi Bà Đen, sau 1,5 năm thi công xây dựng. Hệ thống cáp treo mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển lên “nóc nhà Đông Nam Bộ” và chùa Bà Đen, góp phần giảm tình trạng quá tải của du lịch chùa Bà dịp đầu năm mới, mà còn mở ra nhiều cơ hội để du lịch Tây Ninh cất cánh.
2020-01-18 14:09:45

Nghệ An tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị 4.200 tỷ đồng

Theo quy hoạch, dự án khu đô thị mới sẽ được xây dựng tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An có diện tích 38 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.185 tỷ đồng.
2020-01-17 19:21:34

Vinhomes đồng loạt mở hội Xuân chào năm mới Canh Tý

Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân, các khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc đang đồng loạt mở hội Xuân chào năm mới Canh Tý
2020-01-17 19:12:42

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất xử lý nhiều vấn đề chiến lược

“Nếu không thay đổi tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế thì cũng là thể chế cũ, là “bình mới rượu cũ”. Mô hình đặc khu kinh tế đã giúp nhiều quốc gia vươn lên và nhanh chóng tham gia vào các nhóm quốc gia công nghiệp phát triển. Thời thế mới thì các mô hình đặc khu sẽ như thế nào?"
2020-01-17 14:19:17

Kiều bào Việt Nam vui Xuân quê hương trên quê cha, đất tổ

Chương trình "Xuân Quê hương” - sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, từ lâu đã là điểm gặp gỡ cho kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
2020-01-17 14:10:12

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
2020-01-17 14:06:09
Đang tải...