Cần xem xét lại quyết định xử phạt hành chính đối với Tạp chí điện tử Hòa nhập

2021-11-16 16:00:56
Ngày 11/11/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có Quyết định số 09 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí hoạt động xuất bản đối với Tạp chí điện tử Hòa nhập - cơ quan ngôn luận thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.

Lý do xử phạt được nêu là đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.” Cụ thể, đã đăng tải bài viết “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản” trên Tạp chí điện tử Hòa nhập vào lúc 21:43:48 ngày 18/7/2021.

Quan điểm của Ban biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập về việc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt Tạp chí điện tử Hòa Nhập thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, do đăng bài viết: “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản” trên Tạp chí điện tử Hòa Nhập vào  lúc 21:43:48 ngày 18/7/2021 là không khách quan, chưa hợp lý, chưa đúng quy trình pháp lý.

Vì đây là nội dung Tạp chí điện tử Hòa Nhập đăng tải theo thông tin cung cấp từ Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An liên quan đến hành vi vi phạm hành chính trong đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My. Trước khi xác minh và thu thập thông tin và đăng nội dung này, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc gửi về tòa soạn tố cáo Công ty đấu giá hợp danh An Trà My có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện quy định của Luật Báo chí và trách nhiệm của người làm báo, Tạp chí phân công phóng viên Trần Công tìm hiểu thông tin để có thông tin khách quan, trung thực để trả lời bạn đọc. Qua làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, được biết thông tin bạn đọc phản ánh là đúng, hành vi vi phạm pháp luật của Công ty đấu giá An Trà My đã bị Thanh tra Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC xử phạt hành vi phạm hành chính đối với Công ty An Trà My, hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với tổng số tiền của 3 hành vi là 45.000.000 đồng.

 

Hồ sợ vụ việc được bạn đọc gửi tố cáo công ty An Trà My tới Tạp chí điện tử Hòa Nhập

Nội dung đăng tải nhằm trả lời đơn thư bạn đọc và khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, khẳng định sự sáng suốt và công minh của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động báo chí đúng quy định pháp luật, đúng tinh thần của Bộ Công an đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường nắm tình hình, nhận diện vi phạm pháp luật. Đặc biệt, xử lý triệt để các hành vi gian lận trong đấu giá để trục lợi, dẫn đến thất thoát, thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Trong vụ việc này, đơn thư bạn đọc gửi về tòa soạn ghi rõ: Vụ việc liên quan đến hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My không đảm bảo tính công bằng, không minh bạch và cạnh tranh không lành mạnh trong đấu giá, làm thui chột động lực phát triển kinh tế, suy giảm lòng tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, làm méo mó chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không phát huy hết được vai trò của các thành phần kinh tế. Đề nghị cơ quan báo chí xác minh và làm rõ sai phạm để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm thu ngân sách cho Nhà nước.

Hiện nay tình trạng lợi dụng việc đấu thầu, đấu giá để trục lợi làm thiệt hại đến ngân quỹ của Nhà nước đã trở thành vấn nạn nhức nhối mà Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý đã cảnh báo và có nhiều giải pháp chấn chỉnh. Nên việc Tạp chí điện tử Hòa Nhập đăng bài trên là rất phù hợp với tính thời sự và phù hợp với điểm d, khoản 2, Điều 4, Luật Báo chí 2016.

Bản thân phóng viên Trần Công khi thực hiện nhiệm vụ không đe dọa xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, xã hội. Nội dung trong đơn gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An ghi rằng phóng viên Trần Công dọa nạt doanh nghiệp do Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ cáo là không có cơ sở. Theo báo cáo của phóng viên Trần Công, trong quá trình tác nghiệp không có bất kỳ lời nói hay hành động nào đe dọa doanh nghiệp. Cũng tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng PA03 - Công an tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Chung, Chủ tịch HĐTV của Công ty vào ngày 9/8/2021, phóng viên Trần Công đã yêu cầu cung cấp những bằng chứng liên quan đến việc đe dọa doanh nghiệp như trong đơn thư tố cáo nhưng ông Chung đã không cung cấp được bằng chứng nào. Điều đó thể hiện một số nội dung trong đơn có dấu hiệu vu khống phóng viên, thiếu trung thực với các cơ quan chức năng.

Các đơn thư bạn đọc là chủ doanh nghiệp và Thương binh đang hoạt động sản xuất kinh doanh tham gia đấu thầu tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa hiện được lưu tại phòng hành chính của Tòa soạn. Họ là những đối tượng mà Tạp chí điện tử Hòa Nhập cần phải phản ánh nguyện vọng, ý kiến đúng theo tôn chỉ hoạt động và đúng quy định của Luật Báo chí.

Về tôn chỉ mục đích của Tạp chí điện tử Hoà Nhập được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp với nội dung như sau:

+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh của thương binh và người khuyết tật;

+ Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam;

+ Đăng tải các bài viết trên Tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, theo đó:

+ Hội viên của Hiệp hội là Doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp Hội viên là những doanh nghiệp hoặc sử dụng lao động là thương binh và người khuyết tật hoặc doanh nghiệp do thương binh và người khuyết tật thành lập

+ Doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được bình đẳng như bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, hiện nay chưa thấy có một quy định nào về hạn chế lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật;

+ Doanh nghiệp hội viên của hiệp hội được kinh doanh toàn bộ những gì mà Nhà nước không cấm.

​​​+ Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay Hiệp hội có gần 1.000 doanh nghiệp hội viên, hoạt động đa ngành nghề từ thương mại, dịch vụ, tài chính, bất động sản, y tế, vận tải, xuất nhập khẩu… Đóng góp vào sự phát triển nhanh của Hiệp hội có phần không nhỏ của Tạp chí điện tử Hòa Nhập.

Từ đây có thể xác định Tạp chí điện tử Hòa Nhập, trước hết là một Tạp chí về kinh tế; có chủ thể hoạt động là Thương binh và Người khuyết tật thuộc đối tượng chính sách mà Nhà nước quan tâm, ưu đãi nên thu hút được sự tôn trọng, tình cảm của bạn đọc. 

Việc phát hiện, thông tin vụ việc trên nhằm ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực của hành vi phạm pháp, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước lên án, đẩy lùi cái ác cái xấu. Trên tinh thần các nội dung đã nêu, Ban biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập khẳng định qua đơn thư bạn đọc gửi về tòa soạn và thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cung cấp, tòa soạn đăng bài viết: “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản” trên Tạp chí điện tử Hòa Nhập vào  lúc 21:43:48 ngày 18/7/2021 là đúng quy trình xuất bản báo chí, đúng quy định của pháp luật, không sai tôn chỉ mục đích.

Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã có 2 văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An về vụ việc này nhưng không nhận được văn bản phản hồi. Việc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tạp chí có nhiều điểm thiếu khách quan, thiếu công bằng. Sự việc làm ảnh hưởng đến uy tin của tòa soạn và niềm tin của cán bộ phóng viên vào sự công minh của các cơ quan công quyền.

 Sở Tư pháp Nghệ An đăng tải thông tin xử phạt vi phạm hành chính với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My. Ảnh chụp màn hình trên tuphap.nghean.gov.vn 

Trong bối cảnh, Tạp chí điện tử Hòa Nhập và nhiều cơ quan báo chí đang tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái, nêu cao tinh thần đoàn kết, các thành tựu của Đảng và Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh Covid và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Liệu những vấn đề này của các cơ quan báo chí có bị coi là vi phạm tôn chỉ không?

Như đã nói ở trên, hành vi vi phạm hành chính được hiểu là hành vi gây hại cho xã hội, đó là hành vi xấu cần lên án. Nếu báo chí đăng tải cái tốt, nhưng qua lăng kính méo mó của một số người có trách nhiệm trong cơ quan công quyền thì cái tốt có bị đánh đồng với cái xấu không?

Ban biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An xem xét lại quyết định này.

Bộ Tài chính: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí ước tính đạt 118 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2021, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 118 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
2021-12-08 22:39:39

Elon Musk: Sẽ cấy chip vào não người bại liệt vào năm 2022

Tỷ phú, doanh nhân công nghệ Elon Musk cho biết thiết bị cấy ghép não, đã được sử dụng thành công trên động vật và sẵn sàng thử nghiệm trên não người vào năm sau.
2021-12-08 18:21:51

TP.HCM: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hạn chế tối đa những kẽ hở, không để các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật. Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM xây dựng Kế hoạch số 4049/KH-UBND, cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
2021-12-08 15:50:55

Người khuyết tật, người già được bố trí quầy riêng tại bộ phận một cửa

Nghị định  107/2021/NĐ-CP của Chính phủ dã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
2021-12-08 15:50:25

Đồng Nai tiêm vaccine Covid-19 tại nhà cho người khuyết tật, già yếu

Nhiều ngày trở lại đây, các địa phương trên đại bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho các đói tượng yếu thế như: người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần,...
2021-12-08 15:26:00

Những người khuyết tật đang 'làm mưa làm gió' thế giới công nghệ 4.0

Vượt qua rào cản của nỗi mặc cảm, định kiến của người ngoài, những người khuyết tật đã khẳng định chính mình và đem đến cái nhìn công bằng trong thời đại của công nghệ.
2021-12-08 14:56:28
Đang tải...