Vĩnh Long: Đưa ra những điều kiện để nhằm hạn chế nhà thầu

2022-10-21 11:14:53
Mới đây, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc về gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, đưa ra những điều kiện để “cài thầu” nhằm hạn chế nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo nội dung phản ánh gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long phát hành ngày 10/10/2022 theo thông báo mời thầu số IB2200011157.

Theo quyết định số 357/QĐ-BQLDA ngày 06/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Gọi tắt là BQLDA Vĩnh Long), về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long. Để ban hành quyết định số 357/QĐ – BQLDA, BQLDA Vĩnh Long đã căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 31/5/2022; Quyết định số 2945/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

 Hồ sơ bạn đọc gửi

Theo phản ánh, trong quyết định này BQLDA Vĩnh Long cùng với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Mỹ Thuận (Công ty Mỹ Thuận), đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đã cố tình đưa ra một số “rào cản” để “cài thầu” nhằm mục đích hạn chế nhà thầu có đủ năng lực khó tiếp cận được với gói thầu và bị loại ngày từ vòng hồ sơ.

Việc làm này của BQLDA Vĩnh Long cùng với Công ty Mỹ Thuận đã vi phạm nghiêm trọng Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022: Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Cụ thể:

Về Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự

Theo Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu (HSMT) – Phần 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Theo yêu cầu của HSMT: Có tối thiểu 01 công trình có thiết kế mái kết cấu không gian hoặc kèo thép khẩu độ ≥24m, Khán đài hoặc sàn bậc ngồi bằng kết cấu khung thép. Trong gói thầu này hạng mục “Khán đài hoặc sàn bậc ngồi bằng kết cấu khung thép” là một hạng mục rất nhỏ so với gói thầu.

Căn cứ theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ kế hoạch và đầu tư, Ban hành Mẫu số 01B: Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ – tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm – phần 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự có nêu: “Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải đảm bảo không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu”.

Căn cứ theo khoản 2 – Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ có nêu rõ “Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.”

Như vậy, Phần 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự của gói thầu số 01 trên, yêu cầu Hợp đồng tương tự có “Khán đài hoặc sàn bậc ngồi bằng kết cấu khung thép” có phải bắt buộc nhằm hạn chế nhà thầu tham gia.

Về nhân sự chủ chốt

Tại mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá năng lực kỹ thuật của HSMT và tại mục 3 Tiêu chuẩn về đánh giá kỹ thuật trong HSMT – phần IV: Giải pháp quản lý tiến độ thi công.

Tất cả các nhân sự 2 mục này phải cung cấp CCCD/CMND và phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho tất cả các vị trí công việc, cụ thể:

Chỉ huy trưởng công trình: Đã làm chỉ huy trưởng tối thiểu 02 công trình dân dụng.Trong đó: 01 công trình dân dụng cấp II trở lên có thiết kế móng cọc BTCT đường kính D≥500mm, khung sàn BTCT, có giá trị xây lắp ≥ 86 tỷ VNĐ và 01 công trình dân dụng cấp III trở lên có thiết kế móng cọc BTCT, khung sàn BTCT, kết cấu mái dàn thép không gian hoặc kèo thép khẩu độ ≥ 24m;

Cán bộ phụ trách kỹ thuật, ATLĐ, VSMT, PCCC: Đã làm Cán bộ phụ trách kỹ thuật, ATLĐ, VSMT,PCCC tối thiểu 01 công trình dân dụng cấp II trở lên có thiết kế móng cọc BTCT, khung sàn BTCT, kết cấu mái dàn thép không gian hoặc kèo thép khẩu độ ≥ 24m, hợp đồng có giá trị xây lắp ≥ 86 tỷ VNĐ;

Cán bộ kỹ thuật phụ trách xây dựng : Đã làm Cán bộ kỹ thuật tối thiểu 01 công trình dân dụng cấp II trở lên có thiết kế móng cọc BTCT, khung sàn BTCT, kết cấu mái dàn thép không gian hoặc kèo thép khẩu độ ≥ 24m, hợp đồng có giá trị xây lắp ≥ 86 tỷ VNĐ;

Trong khi các vị trí khác như: Cán bộ kỹ thuật xây dựng – phần hoàn thiện; Cán bộ phụ trách phần điện; Cán bộ phụ trách phần nước; Cán bộ phụ trách trắc địa; Cán bộ phụ trách thanh quyết toán chỉ yêu cầu: đã làm cán bộ kỹ thuật phụ trách tối thiểu 01 công trình dân dụng cấp II trở lên, có giá trị hợp đồng xây lắp ≥ 86 tỷ VNĐ.

Như vậy Hồ sơ mời thầu đưa ra các yêu cầu trên có phù hợp quy định theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ kế hoạch và đầu tư, Ban hành Mẫu số 01B: Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ – Tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm – mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật – phần Nhân sự chủ chốt hay không? Hay là cài cắm quá nhiều nội dung chi tiết nhằm tạo điều kiện bất lợi cho các nhà thầu khác tham gia đấu thầu.

Về vật tư, vật liệu

Tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, mục 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử).

TT

Tên vật tư - vật liệu

Tiêu chuẩn - Nguồn gốc xuất xứ

2

Bê tông: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

Công Ty Tuấn Hiền, Hoàn Mỹ

TCVN 9340 : 2012

TCVN 10303 : 2014

4

Cát vàng:

+ Cát dùng cho bê tông: cỡ hạt ML= 1,8 - 2
+ Cát dùng xây trát : cỡ hạt ML= 1,2 - 1,4

Tân Châu An Giang, Đồng Nai

TCVN 7570 : 2006

5

Đá dăm các loại + Kích thước cốt liệu 1x2cm + Kích thước cốt liệu 0x4cm + Kích thước cốt liệu 4x6cm

Đồng Nai, Trà Đuốc

TCVN 7570 : 2006

TCVN 7572 : 2006

10

Đá granit màu tự nhiên dày 18mm. Quy cách màu sắc theo thiết kế

Bình Định, Khánh Hòa

TCVN 4732 : 2016

39

Cống BTCT các loại

Nhà máy địa phương

 

 

Nhà thầu phải nêu rõ các chủng loại vật tư (hãng sản xuất, nguồn gốc xuất xứ) đối với các vật tư, vật liệu dùng cho gói thầu; các thiết bị lắp đặt phải ghi rõ Model (Ký mã hiệu), nhãn mác sản phẩm (hãng sản xuất xuất), nguồn gốc xuất xứ (đối với từng loại thiết bị). Các vật tư, thiết bị này phải phù hợp với đề xuất tài chính của nhà thầu và trong quá trình thi công lắp đặt không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư.

* Ghi chú: Khái niệm cụm từ “tương đương” được hiểu là tương đương về đặc tính, thông số kỹ thuật, về chất lượng, về giá ...; nhà thầu phải chứng minh vật tư, thiết bị dự thầu phải tương đương với vật tư, thiết bị nêu trong Hồ sơ mời thầu. Nếu nhà thầu không chứng minh được thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị theo đặc tính, thông số kỹ thuật, chất lượng của Hồ sơ mời thầu; đồng thời để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022: tại Phụ lục 9: “Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP”. Tại khoản 2, mục C của phụ lục này có ghi rõ: “Yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử;” và khoản 4 của phụ lục 9 này thì việc ghi nhãn hiệu xuất xứ cụ thể của các loại vật tư trên là nhằm hạn chế nhà thầu.

Mặc khác việc HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh vật tư “tương đương” đầy đủ “về đặc tính, thông số kỹ thuật, về chất lượng, về giá ” làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu trong khi các nhà thầu nêu vật tư tương đương đáp ứng về chất lượng (Tiêu chuẩn Việt Nam; Hợp chuẩn hợp qui (nếu có) là đạt yêu cầu “tương đương” của HSMT.

Sau khi nghiên cứu đơn thư, căn cứ khoản 2, Điều 12 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn, Ngày 20/10, Tạp chí điện tử Hòa nhập kính chuyển công văn số 86/ĐT-HN tới UBND tỉnh Vĩnh Long để giải quyết theo thẩm quyền, và thông báo kết quả tới toà soạn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Biểu đồ kinh tế của 27 quốc gia trong Liên minh EU

Liên minh châu Âu (EU) gồm có 27 thành viên với tổng GDP năm 2022 đạt khoảng 16 nghìn tỷ USD, tron đó Đức là nền kinh tế lớn nhất với quy mô 4 nghìn tỷ.
2023-02-01 08:22:13

Sắp diễn ra phiên chợ sâm Ngọc Linh huyện Tu Mơ Rông lần thứ 2

Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 9/2/2023 với nhiều chương trình mới lạ, đặc sắc, hấp dẫn.
2023-01-31 18:59:06

Công bố Quyết định điều động Chánh văn phòng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
2023-01-31 18:10:00

Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giao ban Báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023.
2023-01-31 14:55:00

Những chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2023

Từ ngày 1/2/2023, một số chính sách liên quan đến kinh tế như: Việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài; tiêu chí xác định linh kiện được miễn thuế nhập khẩu sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa... sẽ có hiệu lực thi hành.
2023-01-30 17:00:00

Quy định mới về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ di tích và lễ hội từ 19/3/2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023.
2023-01-30 15:35:00
Đang tải...